Centret för tolkningsservice för handikappade

Besök på Centret för tolking för handikappade (VATU-centret) endast enligt tidsbokning. Boka tid per telefon på servicenumret 020 63 42 802 (må-fre kl.10-15) eller per e-post vatu(at)kela.fi.

Centret för tolkningsservice för handikappade handlägger andsökningar om tolkningstjänst. Centret fattar också beslut om tolkningstjänst.

Dessutom ger centret FPA:s byråer, kunderna, förmedlingscentralerna och andra samarbetspartner råd och handledning i frågor i anknytning till tolkningstjänsten.

Du kan också få kontakt med Centret för tolkningsservive centret med bildförbindelse. Via bildförbindelsen kan du ställa frågor på bl.a. teckenspråk och tecknat tal. Du ska boka tid för bildfröbindelsen på förhand.

Centret för tolkningsservice för handikappade är beläget i Åbo. Åtta personer arbetar vid centret.

Kontaktinformation:
FPA / Centret för tolkningsservice för handikappade
Peltolavägen 3, 20720 Åbo

tel. 020 634 2802 (mån – fre kl. 10–15)
sms 020 634 2900
fax 020 634 1599
e-post vatu(at)fpa.fi
texttel. 020 634 2813, 020 634 2814
bildförbildelse

Chef för FPA:s tolkningsservice för handikappade
Sari Paloposki

Ställföreträdare för centrets chef,
 teamchef Thea Talvi

Senast ändrad 5.11.2013
Uppdaterad 22.10.2012