Centret för tolkningsservice för personer med funktionsnedsättning

Besök på Centret för tolkning för personer med funktionsnedsättning (VATU-centret) ska alltid ske på förbokad tid.

Tidsbokning per telefon på servicenumret 020 63 42 802 (mån-fre kl.10-15) eller per e-post vatu(at)kela.fi.

Centret för tolkningsservice handlägger ansökningar och fattar beslut om tolkningstjänster.

Förmedlingscentralen som fungerar i samband med tolkningscentret förmedlar tolkarna.

Kontaktinformation
Centret för tolkningsservice för personer med funktionsnedsättning
Peltolavägen 3, 20720 Åbo

tfn 020 634 2802 (mån – fre kl. 10–15)
sms 020 634 2900
fax 020 634 1599
e-post vatu(at)fpa.fi
texttfn 020 634 2813, 020 634 2814

Chef för FPA:s tolkningsservice
Sari Paloposki

Ställföreträdande chef,
teamchef Thea Talvi

Senast ändrad 1.6.2016
Uppdaterad 22.10.2012