Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Besök vid Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning sker enligt tidsbeställning.

Tidsbeställning per telefon på servicenumret 020 63 42 802 (mån-fre kl. 10-15) eller per e-post vatu@kela.fi.

Serviceteamet har i uppgift att handlägga ansökningar om tolktjänst, sköta kundbetjäning, sköta rådgivning till serviceproducenterna, sköta betalningstrafiken och fungera som användarsupport för förmedlingssystemet. Serviceteamet ger dessutom råd och handledning för FPA-byråerna och andra samarbetspartners.

Förmedlingsteamen svarar för förmedlingen av tolkningsbeställningarna och tillhandahållandet av distanstolkning.

Kontaktinformation:
FPA/Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
Peltolavägen 3, 20720 Åbo.
telefon 020 634 2802
sms 020 634 2900
fax 020 634 1599
e-post vatu@kela.fi

Chef för Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning Sari Paloposki
Gruppchef Tuomas Sola

Senast ändrad 22.8.2017
Uppdaterad 1.1.2017