Som det ser ut nu fortsätter Sverige att betala ut garantipension till Finland fram till utgången av 2022 | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Som det ser ut nu fortsätter Sverige att betala ut garantipension till Finland fram till utgången av 2022

Julkaistu 31.5.2022

Sverige upphör eventuellt i början av nästa år att betala garantipension till utlandet. Den som får pensionen behöver tillsvidare inte göra något.  FPA följer situationen i Sverige och informerar närmare genast när det finns mera uppgifter att tillgå. Förändringen inverkar inte på utbetalningen av arbetspensioner.

Regeringen i Sverige föreslår att betalningen av garantipension till EU- och EES-länderna samt till Schweiz fortsätter till utgången av detta år.

EU-domstolen meddelade 2017 ett förhandsavgörande som Sverige tolkade så att garantipension inte längre behöver betalas till utlandet. Sverige har dock fortsatt att betala ut pensionen med stöd av temporär lagstiftning. Först fattades beslut om att fortsätta utbetalningen till utgången av september i år. Nu fortsätter alltså utbetalningen ända till utgången av detta år, om Sveriges riksdag godkänner regeringens förslag.

FPA följer situationen och samarbetar med Pensionsmyndigheten i Sverige. Eventuella inverkningar på pensioner och andra förmåner från FPA utreds. Vi informerar kunderna genast när det blir klart hurdana ändringar det är fråga om. För tillfället behöver du som kund inte göra någonting.

En eventuell ändring av garantipensionen inverkar inte på utbetalningen av arbetspensioner. De arbetspensioner (inkomstpension, premiepension, inkomstpensionstillägg och tilläggspension) som Pensionsmyndigheten betalar ut och pensioner som betalas ut av andra pensionsmyndigheter kommer också i fortsättningen att betalas till utlandet.

Sivu päivitetty 23.6.2022