Laskurit | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Laskurit

Laskurien avulla voit arvioida mahdollisuutesi saada Kelan maksamaa etuutta ja etuuden määrän. Vastaus on arvio antamillasi tiedoilla. Laskureissa ei käytetä Kelan tiedossa olevia henkilötietoja, eikä vastauksia tallenneta Kelan järjestelmiin. Laskurin käyttäminen ei vaadi kirjautumista. 

Käytettävissäsi on seuraavat laskurit:

 • Yleisen asumistuen laskuri
  Arvioi laskurilla, onko sinulla oikeus yleiseen asumistukeen ja paljonko voit sitä saada.
 • Eläkkeensaajan asumistuen laskuri
  Arvioi laskurilla, onko sinulla oikeus eläkkeensaajan asumistukeen ja paljonko voit sitä saada. Tukea voi saada pienituloinen kansaneläkkeen, työeläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja.
 • Eläkkeensaajan asumistuen laskuri
  Arvioi laskurilla, onko sinulla oikeus eläkkeensaajan asumistukeen ja paljonko voit sitä saada. Tukea voi saada pienituloinen kansaneläkkeen, työeläkkeen tai täyden työkyvyttömyyseläkkeen saaja.
 • Yleisen asumistuen laskuri
  Arvioi laskurilla, onko sinulla oikeus yleiseen asumistukeen ja paljonko voit sitä saada.
 • Raskaus- ja vanhempainrahapäivien laskuri
  Arvioi laskurilla, milloin raskaus- tai vanhempainrahakausi alkaa ja päättyy. Käytä tätä laskuria, jos lapsen laskettu syntymäaika oli 4.9.2022 tai sen jälkeen.

 • Vanhempainpäivärahan laskuri
  Arvioi laskurilla, paljonko voit saada raskaus-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.

 • Lastenhoidon tukien ajan laskuri
  Arvioi laskurilla, miltä ajanjaksolta voit saada kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea. Käytä tätä laskuria, jos lapsen laskettu syntymäaika oli 4.9.2022 tai sen jälkeen.

 • Lastenhoidon tukien määrän laskuri
  Arvioi laskurilla, paljonko voit saada kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea. Jos asut Ahvenanmaalla, tarkista määrät omasta asuinkunnastasi, koska Kela ei myönnä lastenhoidon tukia Ahvenanmaalla.
   
 • Erityishoitorahan laskuri 
  Arvioi laskurilla, paljonko voit saada erityishoitorahaa hoitaessasi sairasta tai vammaista lasta. 
   
 • Yleisen asumistuen laskuri 
  Arvioi laskurilla, onko sinulla oikeus yleiseen asumistukeen ja paljonko voit sitä saada.

Muut laskurit

 • Arkipäivien laskuri
  Selvitä laskurilla, kuinka monta arkipäivää tietyllä ajanjaksolla on ja mikä on tietynmittaisen ajanjakson viimeinen arkipäivä.
   
 • Perhevapaavertailu

  Perhevapaavertailun avulla voit tarkastella, miten perhevapaiden jakaminen vanhempien kesken vaikuttaa perheen tuloihin. Vertailu on tarkoitettu työssäkäyville vanhemmille, joiden lapsi on syntynyt 4.9.2022 tai sen jälkeen. Vertailu on suuntaa antava.

 • Opintotuen laskuri
  Arvioi laskurilla, onko sinulla oikeus opintotukeen ja paljonko voit sitä saada.
 • Opintolainahyvityksen laskuri
  Selvitä laskurilla, voitko saada opintolainahyvityksen, missä ajassa korkeakoulututkinto on suoritettava ja minkä suuruisen hyvityksen voit saada.
 • Koulumatkatuen laskuri
  Arvioi laskurilla, onko sinulla oikeus koulumatkatukeen ja paljonko voit sitä saada.
 • Opintolainavähennyksen laskuri
  Selvitä laskurilla, voitko saada opintolainavähennyksen, missä ajassa korkeakoulututkinto on suoritettava ja miten lainamäärä vaikuttaa verovähennyksen suuruuteen
 • Omien tulojen laskuri
  Arvioi laskurilla, miten paljon sinulla voi olla muita tuloja opintotuen lisäksi, kuinka paljon tukea voit nostaa ja miten menee opintotuen takaisinperintä.
 • Yleisen asumistuen laskurilla
  Arvioi laskurilla, onko sinulla oikeus yleiseen asumistukeen ja paljonko voit sitä saada.
 • Toimeentulotuen laskuri
  Arvioi laskurilla, onko sinulla tai perheelläsi oikeus toimeentulotukeen ja paljonko voitte sitä saada.