Unihäiriöiden aiheuttamat pitkät sairauspoissaolot ovat nelinkertaistuneet | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Unihäiriöiden aiheuttamat pitkät sairauspoissaolot ovat nelinkertaistuneet

Julkaistu 22.3.2023

Sairauspäivärahan saaminen psykiatrisen unihäiriön perusteella nelinkertaistui vuodesta 2010 vuoteen 2022. Pitkät sairauspoissaolot unihäiriöiden vuoksi ovat yleistyneet sekä miehillä että naisilla, mutta erityisesti 35–54-vuotiailla naisilla.

Uniongelmat ovat yleistyneet roimasti ja yli 9 000 suomalaista sai viime vuonna sairauspäivärahaa psykiatristen unihäiriöiden vuoksi. Psykiatristen unihäiriöiden aiheuttamien pitkien sairauspoissaolojen yleisyys on nelinkertaistunut vuodesta 2010.

Riittämätön uni puhuttaa, ja hyvä niin. Tutkijoiden mukaan unihäiriöiden yleistymiseen kannattaakin suhtautua vakavasti.

– Uniongelmien yleistyminen on tietysti ennen kaikkea kansanterveydellinen ongelma, koska univaje on selkeä terveysriski, mutta samalla myös kansantaloudellinen, koska unen puute heikentää ihmisen kognitiivista suorituskykyä, sanoo Kelan tutkija Riku Perhoniemi.

Tilapäisiä uniongelmia ei katsota sairaudeksi, mutta pitkäkestoiset ongelmat voidaan diagnosoida unihäiriöiksi. Tautiluokituksessa on kahdenlaisia unihäiriöitä: Tässä tutkijat tarkastelivat psykiatrisia unihäiriöitä, joista tavallisin on ei-elimellinen unettomuus. Sen sijaan elimellisiä unihäiriöitä, kuten uniapneaa, ei tarkasteltu.

Psykiatristen unihäiriöiden aiheuttaman pitkien sairauspoissaolojen kasvu tyrehtyi toistaiseksi vuonna 2022.

– Yhden vuoden perusteella ei kuitenkaan voida vielä vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, huomauttaa Perhoniemi.

Kuvaaja: sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriöiden vuoksi saaneiden osuus (%) ei-eläkkeellä olevista 16–67-vuotiaista diagnoosiryhmän mukaan vuosina 2010–2022. Kuvasta näkee, että psykiatristen unihäiriöiden aiheuttama työkyvyttömyys on lisääntynyt. Se on kuitenkin huomattavasti harvinaisempaa kuin ahdistuneisuushäiriöiden ja masennushäiriöiden aiheuttama työkyvyttömyys.
 

Uniongelmia erityisesti keski-ikäisillä naisilla

Pitkät sairauspoissaolot psykiatristen unihäiriöiden vuoksi ovat yleistyneet sekä naisilla että miehillä. Naisilla yleistyminen on kuitenkin ollut voimakkaampaa.

Eri ikäryhmät eroavat toisistaan naisilla ja miehillä pitkälti samalla tavalla: sairauspäivärahan saaminen psykiatristen unihäiriöiden vuoksi on yleisintä 35–54-vuotiailla ja harvinaisinta 16–24-vuotiailla. Erityisen yleistä se on 35–54-vuotiailla naisilla.

Psykiatrisia unihäiriöitä voivat lisätä esimerkiksi masennus tai ahdistuneisuus, jotka ovat myös yleistyneet merkittävästi 2010-luvun puolivälistä lähtien. Myös työelämän ja elintapojen muutoksilla voi olla merkittävää vaikutusta unihäiriöiden yleistymiseen. Esimerkiksi henkisesti kuormittava työ voi haitata unta.

Kuvaaja: psykiatristen unihäiriöiden takia sairauspäivärahaa saaneiden osuus (%) ei-eläkkeellä olevista 16–67-vuotiaista sukupuolittain ja ikäryhmittäin vuosina 2010–2022. Kuvasta näkee, että työkyvyttömyys psykiatristen unihäiriöiden takia on yleisintä 35–54-vuotiailla. Psykiatristen unihäiriöiden aiheuttama työkyvyttömyys on yleisempää naisilla kuin miehillä kaikissa ikäryhmissä.

Piileekö tilastotietojen takana lisää unettomuutta?

Rekisteritieto suomalaisten sairauksista on kansainvälisesti verrattuna erittäin laadukasta. Kuitenkin rekisteritiedossa on nykyisellään puutteita – esimerkiksi se, että Kelan sairauspäiväraharatkaisuihin merkitään vain pääasiallinen työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus.

Lääkärinlausuntoon on saatettu kirjata sekä unihäiriö että jokin muu mielenterveyden häiriö. Vaikkapa ahdistuneisuushäiriö saatetaan kuitenkin kirjata päädiagnoosiksi ja silloin rekisteritiedoista ei selviä, onko sairauspoissaolon taustalla myös uniongelmia.

Lisäksi uniongelmista voi aiheutua lyhyitä sairauspoissaoloja, joista ei makseta sairauspäivärahaa ja jotka jäävät kansallisten tilastojen katveeseen.

– Samalla, kun seuraamme unihäiriöiden kehittymistä, yhteiskunnassa kannattaisi myös etsiä uusia keinoja uniongelmien vähentämiseen, sanoo Perhoniemi.

Lisätietoa 

Kelan tutkija Riku Perhoniemi ja tutkimuspäällikkö Jenni Blomgren ovat kirjoittaneet aiheesta pidemmin Kelan tutkimusblogissa.

Tietopaketti sairauspoissaoloista Kelan tietotarjottimessa.

Sivu päivitetty 17.3.2023