Suomalaisista neljä viidestä sai viime vuonna Kelan etuuksia – eniten etuuksia maksettiin kolmekymppisille | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Suomalaisista neljä viidestä sai viime vuonna Kelan etuuksia – eniten etuuksia maksettiin kolmekymppisille

Julkaistu 20.10.2023

Suomessa asuville maksettiin vuoden 2022 aikana Kelan etuuksia keskimäärin noin 2 730 euroa henkeä kohti. Euromääräisesti eniten etuuksia maksettiin 30–39-vuotiaille, kerrotaan Kelan tilastokatsauksessa Euroopan tilastopäivänä.

Infograafi näyttää, että valtaosa yli 15-vuotiaista suomalaisista sai vuonna 2022 Kelan etuuksia. Yli 35-vuotiaiden ikäryhmissä etuuksia saaneiden osuus kasvaa jatkuvasti ja yli 75-vuotiaista jo 98 % sai jotain Kelan etuuksia. Henkeä kohti etuuksia maksettiin eniten 34-39-vuotiaille, jotka saivat keskimäärin 4 490 euroa etuuksia vuoden aikana. Selvästi eniten etuuksia saatiin 20-44-vuotiaiden ikäryhmissä.
 
Kela maksoi vuonna 2022 etuuksia 81 prosentille väestöstä. Suomessa asuvat saivat Kelan etuuksia keskimäärin 2 730 euroa henkilöä kohti.

Yleisintä Kelan etuuksien saaminen oli vähintään 75-vuotiailla, joista yli 97 % sai vuoden aikana jotain etuutta. 75 vuotta täyttäneiden yleisimmin saamia etuuksia olivat sairaanhoitokorvaukset, joita sai 96 % ikäryhmästä, sekä eläke-etuudet, joita sai 35 % ikäryhmästä. Vähiten etuudensaajia puolestaan oli alle 15-vuotiaissa.  

– Vaihtelua ikäryhmien välillä selittää paljolti se, että ikääntyessään ihmiset sairastavat enemmän ja saavat useammin Kelalta lääkekorvauksia. Kela maksaa lääkekorvauksia lähes kaikille yli 75-vuotiaille. Toisaalta kaikkein nuorimmille ikäryhmille kohdistuvia etuuksia on vähemmän, ja esimerkiksi lapsilisä maksetaan lapsen huoltajalle tai muulle lapsen hoidosta vastaavalle henkilölle, sanoo Kelan tilastoasiantuntija Aino Wegelius.

Infograafi: 30-34-vuotiaiden naisten ja miesten välillä on isoja eroja etuuksien käytössä. Viisi euromääräisesti eniten 30-34-vuotiaille maksettua etuutta vuonna 2022 olivat vanhempainpäivärahat, työttömyysturva, lapsilisät, yleinen asumistuki ja sairauspäivärahat. Naisille maksettiin vanhempainpäivärahoja lähes seitsemänkertaisesti ja lapsilisiä 29-kertaisesti miehiin verrattuna.
 

Viidesosa Kelan etuuksista maksettiin kolmekymppisille

Eniten etuuseuroja Kela maksoi 30–34-vuotiaille, jotka saivat Kelan etuuksia kaikkiaan 1,66 miljardia euroa. Melkein yhtä paljon, 1,64 miljardia euroa, Kela maksoi 35–39-vuotiaille. Kaikkiaan kolmekymppisiä eli 30–39-vuotiaita oli viime vuonna väestöstä 13 %, mutta heille maksettiin Kelan etuuksista 22 %.

Etuuksista euromääräisesti eniten 30–34-vuotiaille maksettiin vanhempainpäivärahoja. Seuraavaksi eniten maksettiin työttömyysturvaa, lapsilisiä, yleistä asumistukea ja sairauspäivärahoja. 

– Vanhempainpäivärahan määrä riippuu henkilön tuloista, joten kuukaudessa maksettava summa on keskimäärin suurempi kuin esimerkiksi takuueläke tai työmarkkinatuki. Niinpä vanhempainpäivärahan saajien ikäryhmässä eli kolmekymppisillä etuudet ovat keskimäärin suurempia, sanoo Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen.

30–34-vuotiaiden etuuksien käytössä oli isoja eroja miesten ja naisten välillä. Ikäryhmään kuuluville naisille etuuksia maksettiin 1,2 miljardia ja miehille 0,5 miljardia euroa. Esimerkiksi vanhempainpäivärahoja maksettiin naisille lähes seitsemänkertaisesti miehiin verrattuna, ja lastenhoidon tukien saajissa naisia oli yli kymmenkertainen määrä miehiin verrattuna.

– Naiset käyttävät vanhempainpäivärahaa pidemmän aikaa kuin miehet, mikä näkyy sukupuolten välisissä eroissa. Lisäksi monet yhden vanhemman perheet saavat yleistä asumistukea, ja näissä perheissä vanhempi on yleensä nainen, Jauhiainen sanoo.

Lisätietoja

Signe Jauhiainen
tutkimuspäällikkö, Kela
signe.jauhiainen@kela.fi 
puh. 020 634 1958

Sivu päivitetty 19.10.2023