Opintotuki joudutaan lakkauttamaan osalta opiskelijoista – tukea on kuitenkin mahdollista saada myöhemmin uudelleen | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Opintotuki joudutaan lakkauttamaan osalta opiskelijoista – tukea on kuitenkin mahdollista saada myöhemmin uudelleen

Julkaistu 12.12.2023

Kela seuraa korkeakouluopintojen ja toisen asteen opintojen edistymistä vuosittain. Tänä syksynä opintojen edistyminen tarkistettiin noin 230 000 opiskelijalta. Tarkistuksen perusteella opintotuki joudutaan lakkauttamaan noin 3 200 opiskelijalta.

Kela seuraa korkeakouluopintojen edistymistä vuosittain. Tänä syksynä Kela aloitti myös toisen asteen opintojen edistymisen seuraamisen. Seurannassa Kela tarkastelee, täyttyvätkö opintotuen saamisen edellytykset.

Tänä syksynä Kela tarkisti opintojen edistymisen noin 230 000 opiskelijalta. Sen perusteella Kela lähetti selvityspyynnön noin 15 500 korkeakouluopiskelijalle ja noin 6 000:lle toisen asteen opiskelijalle.

Yhteensä noin 3 200 opiskelijalta joudutaan lakkauttamaan opintotuki. Näistä noin 1 900 on korkeakouluopiskelijoita ja noin 1 300 toisen asteen opiskelijoita. Opintotuki lakkautetaan siis vain 1,4 %:lta niistä opiskelijoista, joilta edistyminen tarkistettiin.

Opintotuki lakkautetaan niiltä opiskelijoita, joilla ei ole riittävästi opintosuorituksia ja jotka eivät ole esittäneet Kelalle hyväksyttävää syytä opintojensa hidastumiselle. Hyväksyttävä syy voi olla esimerkiksi sairaus tai muu vaikea elämäntilanne.

Jos opintotuki lakkautetaan siksi, että opiskelija unohti vastata selvityspyyntöön, hän voi pyytää lakkautuspäätöksen oikaisua.

Opintotuki lakkautetaan yleensä tammikuusta 2024 alkaen. Jos lakkautusajankohta on jokin muu, opiskelija saa siitä tiedon lakkautuspäätöksessä.

Opintotukea voi saada uudelleen lakkautuksen jälkeen

Jos opintotuki lakkautetaan opintojen hidastumisen vuoksi, opiskelija voi kuitenkin saada opintotukea myöhemmin uudelleen. Tukea voi saada uudelleen, kun opiskelija on suorittanut riittävästi opintoja. Lakkautuspäätöksessä kerrotaan tarkemmin, minkä verran opintoja täytyy suorittaa. Päätöksessä kerrotaan myös, mitä muuta tukea opiskelija voi hakea opintotuen tilalle.

Opintotuen takaisinperintä on harvinaista

Opintotuen periminen takaisin on edistymisen seurannassa harvinaista. Opintotukea peritään takaisin vain, jos ilmenee, että opiskelijalla on ollut erityisen vähän opintosuorituksia eikä hänen tarkoituksensa ole ollut opiskella.

Lisätietoja asiakkaille

Sivu päivitetty 11.12.2023