Opintojen edistyminen ja sen seuranta | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opintojen edistyminen ja sen seuranta

Opintojesi täytyy edistyä riittävästi, jotta voit saada opintotukea. Edistyminen on riittävää, jos päätoimiseen opiskeluusi kuluva aika ei tule olennaisesti ylittämään opintotukiaikaa, joka on määritelty suorittamillesi opinnoille.

Kela seuraa toisen asteen opintojen ja korkeakouluopintojen edistymistä vuosittain. Jos opintosi eivät edisty riittävästi, lähetämme sinulle selvityspyynnön. Selvityspyyntöön kannattaa vastata ja kertoa, miksi opinnot eivät ole edistyneet riittävästi. Lue, miten vastaat selvityspyyntöön.

Jos et vastaa selvityspyyntöön tai jos esittämiäsi syitä opintojen hidastumiseen ei hyväksytä, voimme joutua lakkauttamaan opintotukesi. Jos opintojesi edistymistä täytyy erityisesti seurata, voimme joutua muuttamaan opintotukesi määräaikaiseksi. Voimme myös joutua perimään opintotuen takaisin, jos sinulla on ollut opintosuorituksia erityisen vähän ja tarkoituksesi ei ole ollut opiskella vaan olet ollut esimerkiksi töissä.

Opintojen edistyminen

Toisen asteen opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa on erilaiset vaatimukset opintojen edistymisestä.

Toisen asteen opinnoissa edistymisesi on riittävää, jos päätoimiseen opiskeluusi kuluva aika ei olennaisesti ylitä opintotukiaikaa, joka suorittamillesi opinnoille on määritelty. Tukiaika on ammatillisessa perustutkinnossa ja lukiokoulutuksessa 4 lukuvuotta. Voit sen jälkeen hakea vielä lisätukea enintään 12 kuukauden ajalle.

Korkeakouluopinnoissa edistyminen on riittävää, jos täytät molemmat seuraavista ehdoista:

  • Suoritat tukikuukautta kohti keskimäärin vähintään 5 opintopistettä.
  • Suoritat jokaisen lukuvuoden aikana vähintään 20 opintopistettä eli vähimmäissuoritusvaatimuksen mukaisen opintopistemäärän.

Tukikuukausi on kuukausi, jolta olet saanut opintorahaa, opintotuen asumislisää tai molempia yhtä aikaa. Tukikuukautena ei oteta huomioon sellaista kuukautta, jonka tuen olet palauttanut tai jolta opintotuki on peritty takaisin. Tukikuukausi ei ole myöskään sellainen kuukausi, jonka aikana olet saanut vain yleistä asumistukea.

Tukikuukausien määrä ei vaikuta vähimmäissuoritusvaatimukseen. Vaikka olisit saanut lukuvuoden aikana opintotukea vain 1 kuukaudelta, sinun täytyy siitä huolimatta suorittaa vähintään 20 opintopistettä.

Vähimmäissuoritusvaatimus ei koske kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) alkavan koulutuksen ensimmäistä lukuvuotta. Se ei koske myöskään sitä lukuvuotta, jonka aikana olet suorittanut korkeakoulututkinnon.

Vaikka et olisi suorittanut tukikuukautta kohti vähintään 5:tä opintopistettä seurantalukuvuonna (1.8.–31.7.), voit saada edelleen tukea, jos olet koko opiskeluaikana suorittanut opintoja vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti. Tällöin sinun on kuitenkin täytynyt suorittaa seurantalukuvuonna vähintään 20 opintopistettä.
 

Esimerkki korkeakouluopintojen edistymisestä

Opiskelija on suorittanut seurantalukuvuonna (1.8.–31.7.) 40 opintopistettä ja saanut opintotukea 9 kuukaudelta. Koko opiskeluaikana hän on suorittanut yhteensä 140 opintopistettä ja käyttänyt yhteensä 27 opintotukikuukautta.

Tällöin opiskelija on suorittanut seurantalukuvuonna vähintään 20 opintopistettä eli vähimmäissuoritusvaatimus täyttyy.

Opiskelija on kuitenkin suorittanut seurantalukuvuonna keskimäärin vain 4,4 opintopistettä tukikuukautta kohti. Koska se on alle 5 opintopistettä tukikuukautta kohti, Kela tarkistaa koko opiskeluaikana kertyneiden opintopisteiden määrän.

Tarkistuksessa selviää, että opiskelija on suorittanut koko opiskeluaikana keskimäärin 5,2 opintopistettä tukikuukautta kohti. Koska suorituksia on vähintään 5 opintopistettä tukikuukautta kohti, opiskelija on edistynyt opinnoissa riittävästi. Siten Kela ei lähetä opiskelijalle selvityspyyntöä ja opintotuen maksaminen jatkuu.

Opintojen edistymisen seuranta

Toisen asteen opintojen ja korkeakouluopintojen edistymistä seurataan eri tavoin.

Jos suoritat ammatillista perustutkintoa tai lukion nuorten oppimäärää, tarkistamme joka vuosi syyskuussa, ovatko opintosi edistyneet riittävästi.

Otamme opintojen edistymisen seurannassa huomioon edeltävän lukuvuoden eli seurantalukuvuoden (1.8.–31.7.) opintosuorituksesi. Jos suoritat yhdistelmätutkintoa, kummankin koulutuksen suoritukset otetaan huomioon.

Esimerkki toisen asteen opintojen edistymisen seurannasta

Opiskelija suorittaa ammatillista perustutkintoa. Kun Kela tekee lukuvuoden 2022–2023 opintojen seurannan syyskuussa 2023, seurannassa otetaan huomioon ne opiskelijan osaamispisteet, jotka on suoritettu 1.8.2022–31.7.2023. Jos Kela arvioi osaamispisteiden perusteella, että opiskelija ei valmistu 4 vuodessa, Kela pyytää opiskelijalta selvityksen opintojen edistymisestä.

Jos suoritat muita opintoja toisella asteella, oppilaitoksesi seuraa opintojesi edistymistä. Jos oppilaitos huomaa, että opintosi eivät edisty riittävästi, se ilmoittaa asiasta Kelalle.

 

Jos suoritat korkeakoulututkintoa, tarkistamme joka vuosi lokakuussa, ovatko opintosi edistyneet riittävästi. Otamme opintojen edistymisen seurannassa huomioon edeltävän lukuvuoden eli seurantalukuvuoden (1.8.–31.7.) ja sen ajan, jonka olet opiskellut korkeakoulussa.

Otamme huomioon kaikki suomalaisessa korkeakoulussa suorittamasi opintopisteet ja nostamasi tukikuukaudet korkeakouluopintojen alusta lähtien, mutta kuitenkin aikaisintaan 1.8.2011 alkaen. Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opinnot otetaan huomioon, jos ne on rekisteröity suomalaisessa korkeakoulussa.

Opintosuoritukset otetaan huomioon alkuperäisen suorituspäivän mukaan. Jos aikaisemmin tekemäsi suoritus hyväksiluetaan uusien opintojesi osaksi, huomioimme suorituspäivämääränä alkuperäisen suorituspäivän.

Jos kesä–heinäkuussa suorittamiasi opintoja on rekisteröity syyslukukaudelle, voimme ottaa ne seurannassa huomioon, kun kerrot niiden suoritusajankohdan. Syyslukukaudella eli 1.8. alkaen suoritetut opinnot otetaan huomioon vasta seuraavassa edistymisen seurannassa.

Myös avoimessa korkeakoulussa suoritetut opintosuoritukset otetaan huomioon, jos olet suorittanut ne sen jälkeen, kun aloitit tutkinto-opinnot korkeakoulussa. Ennen tutkinto-opintojen aloittamista suoritettuja opintoja (esimerkiksi polkuopintoja) ei oteta huomioon opintojen edistymisen seurannassa.

Edistymisen seuranta, jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon

Jos suoritat korkeakoulututkinnon seurantalukuvuoden aikana tai syksyllä ennen seurantaa, olet edistynyt opinnoissa riittävästi.

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon jo aiemmin eli ennen seurantalukuvuotta, opintosuoritukset ja tukikuukaudet otetaan huomioon korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Esimerkki edistymisen seurannasta, kun korkeakoulututkinto on suoritettu

Opiskelija suorittaa alemman korkeakoulututkinnon marraskuussa 2021 ja jatkaa sen jälkeen opintojaan ylempään korkeakoulututkintoon. Kun lukuvuoden 2021–2022 seuranta tehdään lokakuussa 2022, opiskelija on edistynyt opinnoissa riittävästi, koska hän on suorittanut korkeakoulututkinnon seurantalukuvuoden aikana.

Kun lukuvuoden 2022–2023 seuranta tehdään lokakuussa 2023, opiskelijan opintosuoritukset ja tukikuukaudet otetaan huomioon alemman korkeakoulututkinnon suorittamiskuukauden jälkeiseltä ajalta eli 1.12.2021–31.7.2023.

Opintotuen peruminen tai palauttaminen korkeakouluopinnoissa

Jos haluat pienentää edistymisen seurannassa huomioon otettavien tukikuukausien määrää, voit perua opintotukea tai palauttaa jo maksettua tukea.

Jos olet suorittanut lukuvuoden aikana vähemmän kuin 20 opintopistettä (vähimmäissuoritusvaatimus) eikä sinulla ole hyväksyttävää syytä opintojen hidastumiselle, tuen palauttaminen ei vaikuta edistymisen seurannassa, ellet palauta kaikkia lukuvuoden aikana maksettuja tukikuukausia.

Tuki kannattaa perua, jos se lukuvuosi on yhä kesken, jolloin opintojesi edistyminen on hidastunut.

Lue lisää, miten sinun täytyy toimia, jos palautat tukea sen jälkeen, kun olet jo saanut selvityspyynnön.

Jos opintosi eivät edisty riittävästi

Jos opintosi eivät ole edistyneet riittävästi, lähetämme sinulle selvityspyynnön. Lue, miten vastaat selvityspyyntöön.

Hyväksyttävät syyt opintojen hidastumiselle

Otamme toisen asteen opintojen ja korkeakouluopintojen edistymisen seurannassa huomioon tiettyjä elämäntilanteita, jotka voidaan hyväksyä opintojen hidastumisen syiksi. Jos opintosi ovat hidastuneet tällaisesta hyväksyttävästä syystä, voit edelleen saada opintotukea.

Hyväksyttävä syy opintojen hidastumiselle voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • oma tai läheisen henkilön sairaus
  • muu vaikea elämäntilanne
  • erityisen laajan opintokokonaisuuden (esim. opinnäytetyön) tekeminen.

Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää myös sitä, että olet keskeyttänyt opintosi lapsen syntymän tai asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisen vuoksi. Opintotuen maksaminen voi jatkua, jos jokin seuraavista toteutuu:

  • Olet alkanut saada vanhempainpäivärahaa tai aloittanut palveluksesi viimeistään tammikuussa, ja se on jatkunut kevätlukukauden ajan.
  • Olet saanut vanhempainpäivärahaa tai ollut palveluksessa syyslukukauden, ja se on päättynyt kevätlukukauden aikana.
Sivu päivitetty 12.12.2023