Hallitus esittää aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamista | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Hallitus esittää aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamista

Julkaistu 22.2.2024

Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustukea ja siihen liittyvää opintolainan valtiontakausta ei enää myönnetä 1.8.2024 tai sen jälkeen alkaviin opintoihin. Esityksen mukaan myös oikeus vuorotteluvapaaseen päättyy elokuun alussa.

Hallituksen esitys (HE 8/2024 vp) annettiin eduskunnan käsittelyyn 15.2.2024.  Eduskunnan odotetaan hyväksyvän esitykseen sisältyvät muutokset tämän kevään aikana. Ne tulisivat voimaan 1.8.2024.

Opintolainan valtiontakaus aikuisopiskelijalle

Palkansaaja tai yrittäjä on voinut hakea aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta (tyollisyysrahasto.fi). Aikuiskoulutustukea saavalla opiskelijalla on ollut lisäksi oikeus opintolainan valtiontakaukseen, jonka on myöntänyt Kela.

Vuonna 2022 Työllisyysrahasto maksoi aikuiskoulutustukea 30 124 henkilölle. Aikuiskoulutuksen lainatakauksen sai Kelasta 9 868 henkilöä.

Nyt hallitus esittää aikuiskoulutusetuuksista annetun lain kumoamista. Esityksen mukaan aikuiskoulutustukea olisi mahdollista saada opintoihin, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024, jos myös tukikausi alkaa viimeistään silloin. Tukea olisi mahdollista saada vuoden 2025 loppuun asti. Myös aikuiskoulutustuen lainatakausta voi saada enintään vuoden 2025 loppuun asti.

Vuorottelukorvaus työttömyyskassasta tai Kelasta

Kokoaikatyössä oleva työntekijä on voinut sopia työnantajansa kanssa vuorotteluvapaalle jäämisestä. Vuorotteluvapaan ajalta työntekijällä on ollut oikeus saada vuorottelukorvausta, jonka on useimmiten myöntänyt työttömyyskassa.

Jos työntekijä ei kuulu työttömyyskassaan, hän on voinut hakea Kelasta peruspäivärahan perusteella laskettua vuorottelukorvausta. Peruspäivärahasta laskettu vuorottelukorvaus on 26,05 e/pv.

Kelan rooli vuorottelukorvauksen maksajana on ollut vähäinen. Esimerkiksi vuonna 2022 vuorottelukorvausta maksettiin 5400 henkilölle, joista noin 30 sai tuen Kelasta.

Nyt hallitus esittää vuorotteluvapaalain kumoamista.  Esityksen mukaan vuorotteluvapaan voisi vielä aloittaa viimeistään 31.7.2024. Siihen mennessä vapaan aloittaneilla olisi oikeus pitää vuorotteluvapaata enimmäismäärä, joka on 180 kalenteripäivää.

Lisätietoa

 

Sivu päivitetty 22.2.2024