Hallitus esittää muutoksia toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin

Julkaistu 10.10.2023

Toimeentulotuessa hyväksyttäville asumismenoille on asetettu kuntakohtaiset enimmäismäärät. Kela voi hyväksyä enimmäismäärää suuremmat menot, jos asiakkaalla on siihen erityinen peruste. Hallitus hakee nyt säästöjä valtiontalouteen esittämällä tiukennuksia siihen, mitkä luetaan erityisiksi perusteiksi. 

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka koskee asumismenojen hyväksymistä toimeentulotuessa. Esitys vastaa pitkälti Kelan nykyistä käytäntöä: Toimeentulotuessa hyväksyttäville asumismenoille on asetettu kuntakohtaiset enimmäismäärät eli asumisnormit. Jos toimeentulotuen saajan asumismenot ylittävät normin mukaisen rajan, Kela ohjaa asiakkaan hakemaan edullisemman asunnon kolmen kuukauden sisällä, jollei hänellä ole erityistä perustetta jatkaa asumista nykyisessä asunnossaan. Määräaikaa voidaan pidentää perustellusta syystä.

Esitetty lainmuutos ei toisi suuria muutoksia nykyiseen käytäntöön. Se ennen kaikkea selkeyttäisi asumismenojen hyväksymistä säätämällä siitä lain ja asetuksen tasolla. Muutos kuitenkin myös tiukentaisi joiltakin osin niitä perusteita, joiden nojalla asiakkaan asumismenot voidaan hyväksyä normia suurempana. Jatkossa Kelalla ei esimerkiksi olisi harkintavaltaa niissä tilanteissa, joissa asumismenot ylittävät normin vähäisellä määrällä.

Erityisinä perusteina säilyisivät esimerkiksi tuensaajan tai hänen perheenjäsenensä korkea ikä tai heikentynyt terveydentila sekä etävanhemman tarve lisätilalle lapsen tapaamisten vuoksi. Erityisenä perusteena pidettäisiin myös lapsen etua, millä pyritään varmistamaan, ettei muutos heikennä lapsiperheiden asemaa. 

Jatkossa erityisenä perusteena ei kuitenkaan enää hyväksyttäisi sitä, että tuensaajan paikkakunnalla ei ole tarjolla asumisnormien rajoissa olevaa asuntoa. Asiakkaan velvollisuutena olisi osoittaa, että hän on etsinyt edullisempaa asuntoa kaikilla käytettävissään olevilla keinoilla. Jos hakija ei aktiivisesta yrityksestään huolimatta kykenisi löytämään edullisempaa asuntoa määräajan kuluessa, voitaisiin määräaikaa pidentää.  

Hallitus tavoittelee lainmuutoksella säästöjä valtiontalouteen. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 talousarvioesitykseen, ja muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2024. Kela tiedottaa asiasta tarkemmin, kun hallituksen esityksen käsittely etenee eduskunnassa.

Lisätietoja asiakkaille:

Sivu päivitetty 10.10.2023