Asumismenot perustoimeentulotuessa | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Asumismenot perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea Suomessa olevan asunnon asumismenoihin. Kela on määritellyt kuntakohtaiset kohtuullisena pidettävät määrät asumismenoille. Tutustu asumismenojen kuntakohtaisiin rajoihin. Sinun pitää aina tarvittaessa esittää asumismenoihin liittyvät selvitykset.

Toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin tulee lainmuutos

Lainmuutos ei tuo suuria muutoksia nykyiseen käytäntöön. Se ennen kaikkea selkeyttää asumismenojen hyväksymistä säätämällä siitä lain ja asetuksen tasolla. Muutos kuitenkin myös tiukentaa joiltakin osin niitä perusteita, joiden nojalla asiakkaan asumismenot voidaan hyväksyä normia suurempana. Lainmuutos tulee voimaan 1.4.2024.

Lue lisää muutoksesta

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, arvioi laskurin avulla, onko sinulla tai perheelläsi oikeus toimeentulotukeen ja paljonko voitte sitä saada.

Arvioi laskurilla toimeentulotuen määrä

Laskuriin

Asumismenoina voidaan huomioida:

 • vuokra-asunnossa:
  • vuokra
  • erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset (kuten sähkölämmitys)
 • omistusasunnossa (osakehuoneisto):
  • hoitovastike, ylimääräinen vastike ja tontinvuokravastike
  • se osuus pääoma- tai rahoitusvastikkeesta, jolla katetaan yhtiölainan korkomenoja
  • erilliset lämmityskulut
  • henkilökohtaisen asuntolainan korot, jos laina otettu asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi
 • omistusasunnossa (omakotitalossa):
  • välttämättömät hoitomenot: lämmityskustannukset, vesimaksut ja kiinteistökohtaiset menot (esim. jätemaksu, nuohousmaksu, vakuutusmaksut, kiinteistövero sekä tontin vuokra)
  • henkilökohtaisen asuntolainan korot, jos laina otettu asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi
 • osaomistusasunnossa:
  • vuokra
  • erikseen maksettavat lämmitys- ja vesimaksut
 • asumisoikeusasunnossa
  • käyttövastike
  • erikseen maksettavat lämmitys- ja vesimaksut
  • henkilökohtaisten asuntolainojen korot.

Lisäksi asumismenoina voidaan hyväksyä myös kohtuullisen suuruisina:

Menoina ei hyväksytä esimerkiksi:

 • pyykkitupamaksuja (sisältyy perusosaan)
 • autopaikkamaksuja (ellei tarve johdu terveydellisistä syistä)
 • kodinkoneisiin ja huonekaluihin liittyviä menoja. Niihin on mahdollista hakea täydentävää toimeentulotukea kunnasta.
 • pääoma- tai rahoitusvastikkeen yhtiölainan lyhennykseen käytettävää osuutta
 • osaomistukseen oikeuttavan osamaksun maksamista varten otettujen lainojen korkoja.

Asumismenot huomioidaan kohtuullisen suuruisina kuntakohtaisiin rajoihin saakka.

Jos asiakkaan taloussähkö- tai lämmitysmenot ovat suuret korkean sähkön hinnan vuoksi, Kela hyväksyy menot lähtökohtaisesti kokonaisuudessaan. Tämä edellyttää, että sähkönkulutus vastaa sähkölaskun perusteella määrältään tavanomaista kulutusta.

Asumismenojen kohtuullisuus

Kela hyväksyy asumismenot todellisen suuruisina, ellei niitä ole pidettävä kohtuuttomina. Asumismenojen kohtuullisuusharkinnassa huomioidaan seuraavat asiat:

 • perheen koko
 • hakijan tai perheen asunnon tarpeet ja elämäntilanne (erityistarpeet ym.)
 • kunnan kohtuullisena pidetty määrä asumismenoille
 • asumismenojen kokonaiskustannukset (vuokra tai vastike sekä lämmitys ja omakotitalossa omakotitalon hoitomenot).

Asumismenojen kokonaiskustannuksiin ei kuitenkaan huomioida taloussähkö-, kotivakuutus- tai vesimaksua. Niiden kohtuullisuus arvioidaan erikseen.

Hyväksyttävien asumismenojen kuntakohtaiset rajat

Kela on määritellyt kuntakohtaiset kohtuullisena pidettävät määrät asumismenoille. Jos menot ovat kunnan yleistä tasoa suuremmat eikä niitä voida pitää välttämättöminä, huomioitavaa määrää saatetaan joutua laskemaan tasolle, joka vastaa kunnan yleistä hintatasoa. Kohtuulliset asumismenot määrittyvät samoilla perusteilla sekä omistus- että vuokra-asunnossa.

Jos asumismenojesi kokonaiskustannukset ylittävät kuntakohtaisesti määritellyt rajat, sinua voidaan ohjata etsimään edullisempaa asuntoa. Ole yhteydessä kotikuntasi vuokra-asunnon tarjoajiin ja ilmoittaudu kunnan vuokra-asuntojonoon. Vuokra-asuntoa tulee hakea ilman perusteettomia rajauksia (esim. asuinalue tai mukavuustekijät). Vuokra-asuntoa tulee hakea myös yksityisiltä vuokra-asuntojen tarjoajilta. Sinulla on yleensä 3 kuukautta aikaa hakeutua edullisempaan asuntoon. Siihen saakka Kela huomioi asumismenot todellisten menojen mukaan.

Kela voi huomioida menot edelleen todellisen suuruisena, jos paikkakunnalla ei ole toimittamiesi selvitysten perusteella tarjolla asuntoa, jonka asumismenot ovat kohtuulliset. Kela voi huomioida menot kokonaisuudessaan myös silloin, jos sinulla on erityinen ja perusteltu syy kohtuullista tasoa korkeammille kustannuksille. Erityinen peruste voi olla esimerkiksi etävanhemman tilan tarve tapaamisten vuoksi tai terveydentilaan liittyvät tekijät. Sinun pitää esittää selvitys erityisistä perusteista (esim. selvitys terveydentilasta tai sosiaalihuollon ammattihenkilön selvitys tilanteestasi).

Jos perheeseen kuuluu vammainen henkilö, jonka tilantarve on apuvälineiden tai hoitajan takia erityisen suuri, asumismenot voidaan huomioida yhtä henkilöä suuremman henkilöluvun mukaan.

Asumiskustannusten jakautuminen, kun samassa taloudessa asuu useampi perhe

Samassa asunnossa voi asua toimeentulotuen näkökulmasta eri perheisiin kuuluvia ihmisiä. Jos jokaisella vuokralaisella on oma vuokrasopimus, toimeentulotuen hakijan menona huomioidaan vuokrasopimuksessa sovittu vuokran määrä, jos kustannukset ovat kohtuulliset. Tulona otetaan huomioon hakijalle myönnetty yleinen asumistuki.

Jos eri toimeentulotukiperheisiin kuuluvilla henkilöillä on yhteinen vuokrasopimus, vuokra ja muut asumismenot jaetaan saman suuruisiin osiin asunnossa asuvien henkilöiden kesken. Ruokakunnalle myönnetty yleinen asumistuki jaetaan asunnossa asuvien henkilöiden (aikuiset ja lapset) mukaan. Jos hakijat kuitenkin esittävät, että asumismenot jakaantuvat eri tavalla, hakijoiden pitää toimittaa Kelaan selvitys asiasta. Selvityksen perusteella asumismenot voidaan huomioida myös todellisten kustannusten mukaisesti.

Lue lisää

Sivu päivitetty 23.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?