Asumismenot perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea Suomessa olevan asunnon asumismenoihin. Sinun pitää aina tarvittaessa esittää vakinaisen asuntosi menoihin liittyvät selvitykset.

 

Asumismenoina voidaan huomioida kohtuullisen suuruisina:

 • vuokra sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset (kuten sähkölämmitys)
 • omistusasunnossa:
  • hoitomenot, joita ovat vastikkeet sekä erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset
  • henkilökohtaisen asuntolainan korot, jos laina otettu asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi
 • omakotitalon välttämättömät hoitomenot
  • lämmityskustannukset, vesimaksut ja kiinteistökohtaiset menot (esim. jätemaksu, nuohousmaksu, vakuutusmaksut, kiinteistövero sekä tontin vuokra).
  • henkilökohtaisen asuntolainan korot, jos laina otettu asunnon hankkimiseksi tai perusparantamiseksi.

Jos maksat vuokraa tai vastiketta kunnan järjestämästä palveluasumisesta, se voidaan hyväksyä menoksi kuten muukin vuokra tai vastike.

Asumiseen liittyvinä menoina voidaan hyväksyä myös kohtuullisen suuruisina:

 • taloussähkö
 • kotivakuutusmaksu
 • saunamaksu (1 kerta/vko).

Menoina ei hyväksytä esimerkiksi:

 • pyykkitupamaksuja (sisältyy perusosaan)
 • autopaikkamaksuja (ellei tarve johdu terveydellisistä syistä)
 • kodinkoneisiin ja huonekaluihin liittyviä menoja. Niihin on mahdollista hakea täydentävää toimeentulotukea kunnasta.

Hyväksyttävät asumismenot perheen koon mukaan

Kela hyväksyy asumismenot todellisen suuruisina, ellei niitä pidetä kohtuuttomina. Kohtuullisen määrän arviointiin vaikuttavat perheen koko ja asunnon sijaintikunta. Jos menot ovat paikkakunnan yleistä tasoa suuremmat eikä niitä voida pitää välttämättöminä, huomioitavaa määrää saatetaan joutua laskemaan tasolle, joka vastaa paikkakunnan yleistä hintatasoa. Kohtuulliset asumismenot määrittyvät samoilla perusteilla sekä omistus- että vuokra-asunnossa.

Jos vuokramenosi ylittävät taulukossa esitetyt rajat, sinut voidaan ohjata etsimään edullisempaa asuntoa. Ole yhteydessä kotikuntasi vuokra-asunnon tarjoajiin ja ilmoittaudu kunnan vuokra-asuntojonoon. Vuokra-asuntoa tulee hakea ilman perusteettomia rajauksia (esim. asuinalue tai mukavuustekijät). Vuokra-asuntoa tulee hakea myös yksityisiltä vuokra-asuntojen tarjoajilta. Sinulla on yleensä 3–6 kuukautta aikaa hakeutua edullisempaan asuntoon. Siihen saakka Kela huomioi asumismenot todellisten menojen mukaan.

Kela voi hyväksyä menot edelleen todellisen suuruisena, jos paikkakunnalla ei ole toimittamiesi selvitysten perusteella tarjolla asuntoa, jonka asumismenot ovat kohtuulliset. Kela voi hyväksyä menot kokonaisuudessaan myös silloin, jos sinulla on erityinen ja perusteltu syy kohtuullista tasoa korkeammille kustannuksille. Erityinen peruste voi olla esimerkiksi etävanhemman tilan tarve tapaamisten vuoksi tai terveydentilaan liittyvät tekijät. Sinun pitää esittää selvitys erityisistä perusteista (esim. selvitys terveydentilasta tai sosiaalihuollon ammattihenkilön selvitys tilanteestasi).

Jos perheeseen kuuluu vammainen henkilö, jonka tilantarve on apuvälineiden tai hoitajan takia erityisen suuri, asumismenot voidaan huomioida yhtä henkilöä suuremman henkilöluvun mukaan.

Omakotitalossa vuokralla asuvilla käytetään samoja vuokra-asumisen kohtuullisuusrajoja. Jos vuokralainen maksaa vuokran lisäksi erikseen lämmityksestä tai hänelle syntyy asumisesta muita menoja, arvioidaan hakijan yhteenlaskettujen kustannusten kohtuullisuutta suhteessa Kelan määrittämään vuokra-asunnon normiin.

Asumiskustannusten jakautuminen, kun samassa taloudessa asuu useampi perhe

Samassa asunnossa voi asua toimeentulotuen näkökulmasta eri perheisiin kuuluvia ihmisiä. Jos jokaisella vuokralaisella on oma vuokrasopimus, toimeentulotuen hakijan menona huomioidaan vuokrasopimuksessa sovittu vuokran määrä, jos kustannukset ovat kohtuulliset. Tulona otetaan huomioon hakijalle myönnetty yleinen asumistuki.

Jos eri toimeentulotukiperheisiin kuuluvilla henkilöillä on yhteinen vuokrasopimus, vuokra ja muut asumismenot jaetaan saman suuruisiin osiin asunnossa asuvien henkilöiden kesken. Ruokakunnalle myönnetty yleinen asumistuki jaetaan asunnossa asuvien henkilöiden (aikuiset ja lapset) mukaan. Jos hakijat kuitenkin esittävät, että asumismenot jakaantuvat eri tavalla, hakijoiden pitää toimittaa Kelaan selvitys asiasta. Selvityksen perusteella asumismenot voidaan huomioida myös todellisten kustannusten mukaisesti.

Lue lisää