2 tapaa hakeutua terapiaan | KelaSiirry sisältöön
Artikkeli

2 tapaa hakeutua terapiaan

Julkaistu 6.9.2023

Kela järjestää psykoterapiaa sekä vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena että kuntoutuspsykoterapiana. Miten nämä kaksi kuntoutuspalvelua eroavat toisistaan?

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen psykoterapia ja kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu avuksi hieman erilaisiin tilanteiseen. Seuraavassa on lyhyt tiivistys siitä, miten ne eroavat toisistaan:

Psykoterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena on suunnattu henkilöille, joiden sairaus tai vamma on niin vaikea, että se haittaa huomattavasti arkea, ja joille arjen toiminnoista selviytyminen on vaikeaa. Kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa laadittuun yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Kuntoutuspsykoterapia on puolestaan tarkoitettu henkilöille, joilla mielenterveyden häiriö uhkaa opiskelu- tai työkykyä. Kuntoutuspsykoterapia tähtää opiskelu- ja työkyvyn tukemiseen. Se auttaa sinua edistymään opinnoissa ja pysymään työelämässä tai siirtymään tai palaamaan työelämään. 

On tärkeää, että keskustelet terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tarkasti tilanteestasi ja tarpeistasi. He auttavat sinua arvioimaan, kumpi kuntoutusmuoto sopii sinulle. Terveydenhuollon ammattilaiset suosittelevat kuntoutusmuotoa aina yksilöllisen tarpeesi ja tilanteesi mukaan

Sivu päivitetty 24.4.2024