Terapiat | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Terapiat

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Voit olla oikeutettu niihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Lue lisää, millä perusteilla Kela myöntää terapioita.

Kela myöntää terapioita kuntoutussuunnitelmasi perusteella. Yleensä terapia myönnetään vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Yksilöterapiassa terapeutti työskentelee yhden asiakkaan kanssa kerrallaan. Ryhmäterapiassa on samaan aikaan mukana useampi asiakas.

Tutustu palveluntarjoajiin

Katso tiedot terapiaa tarjoavista palveluntuottajista. Etsi palveluntuottajaa, jolla on oikeus antaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Palveluntuottajahaku

Yksilöterapia voi olla

 • allasterapiaa
 • fysioterapiaa
 • kuvataideterapiaa
 • musiikkiterapiaa
 • neuropsykologista kuntoutusta
 • perheterapiaa 
 • psykoterapiaa
 • puheterapiaa
 • ratsastusterapiaa fysioterapeutin toteuttamana
 • ratsastusterapiaa toimintaterapeutin toteuttamana
 • toimintaterapiaa.

Ryhmäterapia voi olla

 • allasterapiaa
 • fysioterapiaa
 • musiikkiterapiaa
 • neuropsykologista kuntoutusta
 • psykoterapiaa
 • puheterapiaa
 • toimintaterapiaa.

Ryhmäterapia

Ryhmäterapia soveltuu erityisesti asiakkaille, jotka hyötyvät taitojen harjoittelusta ryhmässä sekä ryhmän tarjoamasta vuorovaikutuksesta ja vertaistuesta.

Ryhmäterapia tarjoaa turvallisen ympäristön harjoitella ja parantaa taitoja, joita arjen sujuminen edellyttää.

Ryhmäterapian tavoitteena on vahvistaa aktiivista osallistumista arjen eri vuorovaikutustilanteisiin ja toimintoihin esimerkiksi koulussa, työssä ja vapaa-ajalla.

Ryhmäterapiaa ohjaa yksi terapeutti. Lasten ja nuorten terapiaryhmässä voi olla mukana 2–4 asiakasta. Yli 18-vuotiaiden ryhmässä voi olla mukana 3–5 asiakasta. 

Allasterapiaryhmää ohjaa kuitenkin aina kaksi fysioterapeuttia asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Allasterapiassa 4–17-vuotiaiden ryhmässä voi olla 3–6 asiakasta ja yli 18-vuotiaiden ryhmässä 3–8 asiakasta.

Yksilöterapia kotona, koulussa tai päiväkodissa

Terapeutin toimipisteen lisäksi yksilöterapia voidaan toteuttaa arkiympäristössäsi kuten kotona, koulussa tai päiväkodissa. Tällöin myös läheisesi ja muut arjessasi mukana olevat henkilöt saavat ohjausta siihen, miten he voivat tukea kuntoutumista. Yleensä läheiset saavat ohjausta terapiakäyntien yhteydessä.

Eri terapioita voi jaksottaa ja yhdistellä tarpeen mukaan. Voit jättää terapiasi myös tauolle ja jatkaa sitä tarvittaessa. Yksilöterapiassa voit kokeilla myös liikuntaa tai harrastusta, joka tukee kuntoutumista.

Ohje palveluntuottajan valintaan

Valitse palveluntuottaja ennen kuntoutushakemuksen tekemistä. Sinulla on oikeus valita palveluntuottaja Kelan hyväksymistä sopimuspalveluntuottajista. Palveluntuottajan valinnassa on huomioitava, että kuntoutus voidaan toteuttaa vaikuttavasti ja terapiakäynnistä aiheutuvat matkakustannukset ovat kohtuulliset ja tarpeelliset. Ota yhteyttä valitsemaasi palveluntuottajaan ja varmista, että palveluntuottaja voi aloittaa terapian.

Terapioiden palveluntuottajat on hankittu vakuutuspiireittäin. Palveluntuottaja on tarjousta antaessaan ilmoittanut ne kunnat, joissa hän tuottaa terapiapalveluja Kelalle.

Voit valita palveluntuottajan lähtökohtaisesti asuinkuntasi alueelle hyväksytyistä palveluntuottajista eli palveluntuottajista, jotka ovat tarjousta antaessaan ilmoittaneet toteuttavansa palvelua asuinkuntasi alueella.

Jos kuntoutuksesi järjestetään palveluntuottajan toimitiloissa, valitse palveluntuottaja ensisijaisesti asuinkuntasi alueelle hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Löydät palveluntuottajat palveluntuottajahausta. Kun etsit ryhmäterapioiden palveluntuottajia, valitse palveluntuottajahaussa terapian lajiksi ryhmäterapia.

Esimerkki palveluntuottajan valinnasta

Asuinkuntasi on Vantaa. Palveluntuottajalla on toimitila Helsingissä, ja hän on ilmoittanut tarjouksessaan tuottavansa palvelua myös Vantaalla.  Voit valita tämän palveluntuottajan ja käydä tarvittaessa terapiakäynneillä palveluntuottajan toimitiloissa Helsingissä.

Sivu päivitetty 5.3.2024