Terapiat

Kela järjestää vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita. Voit olla oikeutettu terapioihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi.

Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Kela järjestää fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta sekä psykoterapiaa, joka voi olla myös perheterapiaa.

Terapia kotona, koulussa tai päiväkodissa

Terapia voidaan toteuttaa arkiympäristössäsi kuten esimerkiksi kotona, koulussa tai päiväkodissa. Omaisesi tai läheisesi ohjaus toteutuu yleensä terapiakäyntien yhteydessä.

Eri terapioita voidaan jaksottaa ja yhdistellä tarpeen mukaan. Voit jättää terapiasi myös tauolle ja käynnistää sen tarvittaessa uudelleen. Yksilöterapiassa voit kokeilla myös kuntoutustasi tukevaa liikuntaa tai harrastusta.