Kela ei enää myönnä aikuiskoulutustuen lainatakausta uusiin opintoihin elokuusta 2024 alkaen | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kela ei enää myönnä aikuiskoulutustuen lainatakausta uusiin opintoihin elokuusta 2024 alkaen

Julkaistu 24.5.2024

Eduskunta on päättänyt aikuiskoulutustuen lakkautuksesta. Lakimuutoksen myötä Kela ei enää myönnä aikuiskoulutustuen lainatakausta elokuussa tai sen jälkeen alkaviin opintoihin.

Eduskunta on hyväksynyt muutokset, joita hallitus on esittänyt aikuiskoulutusetuuksista annettuun lakiin. Tähän asti palkansaaja tai yrittäjä on voinut hakea aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastolta. Aikuiskoulutustukea saavalla opiskelijalla on ollut lisäksi oikeus opintolainan valtiontakaukseen, jonka on myöntänyt Kela.

Lakimuutoksen myötä aikuiskoulutustukea ei myönnetä uusiin opintoihin enää 1.8.2024 alkaen. Tukea on mahdollista saada opintoihin, jotka ovat alkaneet viimeistään 31.7.2024. Tukikauden pitää alkaa ennen elokuuta 2024, ja tukea voi saada enintään vuoden 2025 loppuun asti. Aikarajat koskevat myös aikuiskoulutuksen lainatakausta.

Vuonna 2023 Työllisyysrahasto maksoi aikuiskoulutustukea 32 518 henkilölle. Aikuiskoulutuksen lainatakauksen sai Kelasta 9 074 henkilöä.

Mitä tukia aikuisopiskelija voi jatkossa saada Kelasta?

Lakimuutoksen jälkeen aikuisopiskelijat voivat yhä hakea ja saada Kelan myöntämää opintotukea. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus.

Korkeakouluopintoihin voi saada opintotukea, jos opiskelija ei ole käyttänyt kaikkia opintotukikuukausia aiempiin korkeakouluopintoihinsa.

Toisen asteen opinnoissa, esimerkiksi ammatillisen oppilaitoksen opinnoissa, ei ole opintotukikuukausille rajoitusta. Opiskelija voi siis saada opintotukea, vaikka hän olisi jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon. Lisäksi toiseen asteen opiskelija voi saada Kelasta koulumatkatukea, jos hänen koulumatkansa on pitkä. Opiskelijan ikä ja tulot eivät vaikuta koulumatkatuen saamiseen.

Opintotukea saavan aikuisopiskelijan on kuitenkin huomioitava opintotuen vuositulorajat. Tulot huomioidaan koko vuoden ajalta, joten opintotukea ei välttämättä saa, jos opiskelee työn ohessa. Kela huomioi tulorajoissa koko opintoajalta saadut tulot kalenterivuosittain. Ennen opintojen aloituskuukautta ja valmistumiskuukauden jälkeen saadut tulot voivat kuitenkin olla miten suuret tahansa.

Opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta voi kuitenkin hakea. Jos opiskelijan tulot ovat liian suuret, voi hän perua tai palauttaa opintorahat, kun opintolaina on nostettu.

Aikuisopiskelija voi saada opintovapaansa ajalta myös yleistä asumistukea. Asumistuessa tulorajoissa huomioidaan myös muiden samaan ruokakuntaan kuuluvien tulot.

Lisätietoa

HE 8/2024 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Kelan laskurit opiskelijoille

Työllisyysrahasto (aikuiskoulutustuki.fi)

Sivu päivitetty 24.5.2024