Kela peri vuonna 2023 etuuksia takaisin 117 miljoonalla eurolla | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Kela peri vuonna 2023 etuuksia takaisin 117 miljoonalla eurolla 

Julkaistu 19.4.2024

Vuonna 2023 Kela peri takaisin liikaa tai aiheettomasti maksettuja etuuksia 117 miljoonalla eurolla. Vuoden lopussa Kelalla oli yhä takaisinperittäviä etuuksia yhteensä reilun 137 miljoonan euron edestä. 

Kelalla on lakisääteinen velvollisuus periä takaisin etuuksia, jos niitä on maksettu asiakkaalle liikaa tai aiheettomasti. Liikamaksu voi johtua esimerkiksi siitä, että asiakas ei ole ilmoittanut olosuhteidensa muutoksesta ajoissa ja etuutta ehditään maksaa liikaa. Etuuksien lisäksi Kela perii asiakkailtaan takaisin elatusapuvelkoja ja opintolainan takaussaatavia. 

Jos Kela perii asiakkaalta etuuksia takaisin, asiakas saa päätöksen, jossa ilmoitetaan perittävä määrä, eräpäivä ja maksutiedot. Asiakas voi myös sopia Kelan kanssa osamaksusta. Kela voi tietyissä tilanteissa kuitata eli vähentää liikaa maksetun etuuden jostakin toisesta asiakkaalle maksettavasta etuudesta, mutta ei kuitenkaan perustoimeentulotuesta. Jos velkaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä, asiakkaalle lähetetään Kelasta kaksi erillistä maksukehotusta. Maksamaton velka siirtyy lopulta ulosottoon.

Kela peri etuuksia takaisin vuonna 2023 yhteensä 117 miljoonaa euroa. Etuuksien osalta eniten perittiin takaisin yleistä asumistukea, eläkkeensaajan asumistukea ja opintotukea. Asumistukia perittiin vuonna 2023 yhteensä noin 41 miljoonaa euroa ja opintotukea noin 44 miljoonaa euroa. Opintotuen perintä sisältää myös tulovalvonnan vuoksi takaisinperittävän opintotuen.
 
Etuuksia oli 31.12.2023 takaisinperittävänä yhteensä reilut 137 miljoonaa euroa.  

Pylväsdiagrammi Etuuksien takaisinperinnässä pientä kasvua edellisvuosiin nähden.  Kelan takaisin perimät etuudet olivat vuonna 2019 99 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 106 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 109 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 114 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 117 miljoonaa euroa. Vielä perinnässä olevat etuudet olivat vuonna 2019 129 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 134 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 132 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 128 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 138 miljoonaa euroa. Sisältää sekä kuluneen vuoden aikana syntyneitä saatavia että aiemmilta vuosilta perintään jääneitä saatavia.

Etuuksien takaisinperinnässä pientä kasvua edellisvuosiin nähden 

Etuuksia oli 31.12.2023 takaisinperittävänä yhteensä reilut 137 miljoonaa euroa Vuonna 2023 takaisinperittävien etuuksien euromäärä oli lähes 10 miljoonaa euroa suurempi kuin vuonna 2022. Myös perittyjen etuuksien euromäärä kasvoi 3 miljoonalla eurolla. Vuonna 2023 asumistukia ja työttömyyskorvauksia saatiin perittyä vähemmän kuin edellisvuonna, mutta opintotukea perittiin yli 3 miljoonaa euroa enemmän. 

Viimeisten viiden vuoden aikana Kelan takaisinperittävien etuuksien perintätulos on kasvanut tasaisesti.

Sivu päivitetty 19.4.2024