Muutoksia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Muutoksia yksityisen sairaanhoidon Kela-korvauksiin

Julkaistu 9.12.2022

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä valtaosa yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon kustannuksien korvauksista poistuu.  Muutos vaikuttaa myös asiakkaan oikeuteen saada matkakorvausta. Yksityislääkärin vastaanottokäynneistä maksetaan edelleen Kela-korvausta. Hammashoidon korvaukset säilyvät ennallaan. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Eduskunta on hyväksynyt sairausvakuutuslain muutoksen, jonka mukaan suurimmasta osasta yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä ei voi jatkossa saada korvausta.  

Kela-korvaus säilyy niissä yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteissä, jotka koskevat mielenterveyden ja suun hoitoa ja jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Korvauksen saa myös psykologin tekemistä tutkimuksista. Muista tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä ei enää jatkossa saa Kela-korvausta. Myös lääkärin tekemien toimenpiteiden Kela-korvaus poistuu joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saa samansuuruisen korvauksen. Korvaus on 8 euroa. Korvaus on kuitenkin suurempi, jos hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri. Kela on vahvistanut taksojen euromäärät valtioneuvoston asetuksen perusteella.

Vuoden 2023 alusta alkaen muussa kuin EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa tai Pohjois-Irlannissa annetun sairaanhoidon kustannuksista ei voi enää saada korvausta. 

Näin Kela-korvaukset muuttuvat

1.1.2023 Kela-korvaukset muuttuvat yleisimpien tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden osalta seuraavasti

  • Kela korvaa osan gynekologin vastaanoton kustannuksista. Gynekologin tekemistä ultraäänitutkimuksista tai irtosolunäytteen ottamisesta ei kuitenkaan jatkossa voi saada korvausta.
  • Kela korvaa osan silmälääkärin vastaanoton kustannuksista.  Silmätutkimuksiin liittyvistä kustannuksia ei voi kuitenkaan jatkossa saada korvausta. 
  • Kela korvaa psykiatrian erikoislääkärin 30 minuuttia kestävän vastaanottokäynnin kustannuksista 16,50 euroa. Kela korvaa myös psykiatrian erikoislääkärin määräämien laboratoriotutkimusten kustannuksia.
  • Kela ei korvaa 1.1.2023 tai sen jälkeen alkaneen tai jatkuneen fysioterapiahoidon kustannuksia. 

Muutos vaikuttaa myös matkojen korvaamiseen

Yksityisen sairaanhoidon korvauksien muutos vaikuttaa myös asiakkaan oikeuteen saada korvausta matkasta, jonka hän tekee yksityiseen sairaanhoitoon. Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa. Jos asiakas kuitenkin hakeutuu hoitoon hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, matka korvataan sinne, mistä asiakas on hankkinut hoidon. Tällöin asiakas tarvitsee todistuksen matkakorvausta varten (SV 67). Todistuksesta täytyy käydä ilmi, että annettu hoito perustuu maksusitoumukseen tai palveluseteliin.

Sairaanhoidon korvauksien ja matkakorvauksien takautuva hakuaika on kuusi kuukautta. 

Lisätietoja

Sairaanhoitokorvaukset (kela.fi)

Lue lisää:

Kelan tutkijat: Kela-korvauksiin ehdotetut leikkaukset osuisivat pahiten suuriin kaupunkeihin – fysioterapian asiakkaisiin leikkaukset vaikuttaisivat erityisesti Itä-Suomessa (Kelan tiedote 16.9.2022)


 Päivitetty 22.12.2022: Lisätty yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä maksettavan korvauksen euromäärä,  linkki lisätietoihin sekä lause "Kela on vahvistanut taksojen euromäärät valtioneuvoston asetuksen perusteella".

Sivu päivitetty 9.12.2022