Sairaanhoitokorvaukset | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Korvaukset yksityisestä sairaanhoidosta

Kela korvaa osan kustannuksista, kun käyt sairauden, raskauden tai synnytyksen vuoksi yksityisellä lääkärillä. Voit saada korvauksen myös etävastaanotosta. Korvaus on enintään samansuuruinen kuin korvaustaksa.

Saat korvausta

 • yleis- ja erikoislääkärin vastaanoton kustannuksista 30 e
 • yleis- ja erikoislääkärin videovastaanoton kustannuksista 25 e
 • yleis- ja erikoislääkärin etävastaanoton (puhelu tai chat) kustannuksista 8 e
 • psykiatrian erikoislääkärin vastaanoton kustannuksista 30 e–40 e (korvaustaksa riippuu vastaanoton pituudesta)
 • psykiatrian erikoislääkärin videovastaanoton kustannuksista 30 e
 • psykiatrian erikoislääkärin etävastaanoton (puhelu tai chat) kustannuksista 12 e.

Saat korvausta myös niistä yksityisen sairaanhoidon tutkimuksista ja toimenpiteistä, jotka on määrännyt

 • psykiatrian erikoislääkäri
 • suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri 
 • hammaslääkäri. 

Jos tutkimuksen tai toimenpiteen on määrännyt joku muu lääkäri, et voi saada Kela-korvausta. Tämä ei kuitenkaan koske psykologin tutkimuksia. Niistä voit saada Kela-korvauksen riippumatta siitä, kuka tutkimuksen on määrännyt. 

Korvauksen suuruus riippuu siitä, mikä tutkimuksen tai hoidon korvaustaksa on. Korvaus on enintään samansuuruinen kuin korvaustaksa. 

Esimerkki 1

 • Saat gynekologin vastaanottopalkkiosta korvausta 30 euroa. Ultraäänitutkimuksesta tai papakokeesta ei makseta korvausta.
 • Saat silmälääkärin vastaanotosta korvausta 30 euroa. Silmätutkimukset maksat kokonaan itse.
 • Saat psykiatrian erikoislääkärin 30 minuuttia kestävästä vastaanottokäynnistä korvausta 35 euroa. Saat korvausta myös hänen määräämistään laboratoriotutkimuksista.

Milloin et saa korvausta?

Et saa sairaanhoidon korvauksia, jos olet saanut julkisesta terveydenhuollosta lähetteen yksityiselle hammaslääkärille, psykiatrille tai psykologille. Tällöin tutkimusten kustannukset maksat joko sinä itse tai hyvinvointialue. Kela ei maksa korvausta myöskään julkisessa terveydenhuollossa syntyneistä kustannuksista eikä yksityisen sairaanhoidon toimisto- tai poliklinikkamaksuista. 

Lääkärinlausunnot

Kela korvaa osan yksityislääkärin kirjoittaman todistuksen tai lausunnon kustannuksista, jos se on kirjoitettu sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemista varten. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi lääkkeiden erityiskorvausoikeus ja sairauspäiväraha. Korvaus on enintään samansuuruinen kuin korvaustaksa. 

Kela ei korvaa lääkärinlausuntoja, jotka on kirjoitettu seuraavia tilanteita varten:

 • ajokortin uudistaminen
 • oppilaitokseen pyrkiminen
 • työhöntulotarkastus
 • eläkkeen tai kuntoutuksen hakeminen.

Suorakorvaus

Voit saada sairaanhoidon kustannuksistasi suorakorvauksen, kun näytät hoitopaikassa Kela-korttisi. Silloin hoitopaikka vähentää korvauksen suoraan palvelun hinnasta. Voit hakea korvausta Kelasta myös jälkikäteen. Suorakorvauksen voi saada niissä hoitopaikoissa, jotka ovat sopineet Kelan kanssa suorakorvausmenettelystä. 

Vakuutusyhtiöiden korvaukset

Jos sinulla on yksityinen sairaus- tai tapaturmavakuutus, voit hakea Kela-korvauksen lisäksi korvausta vakuutusyhtiöstäsi. Kun kyseessä on liikennevahinko tai työtapaturma, hae korvaus suoraan vakuutusyhtiöstä.

Matkojen korvaaminen yksityiseen terveydenhuoltoon 

Matkat yksityiseen terveydenhuoltoon korvataan vain silloin, jos siellä annettu hoito on korvattavaa.

Jos sinulla on hoitoon hyvinvointialueen maksusitoumus tai palveluseteli, matka korvataan kuitenkin sinne, mistä olet hoidon saanut. Saat korvausta myös Kelan kuntoutukseen tehdyistä matkoista.  Lue lisää matkakorvauksista

Lue lisää

Sivu päivitetty 30.1.2024