Suomalaisen potilaan hoito Virossa helpottuu – Viron terveydenhuolto voi pian hyödyntää Suomessa kirjattuja tietoja | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Suomalaisen potilaan hoito Virossa helpottuu – Viron terveydenhuolto voi pian hyödyntää Suomessa kirjattuja tietoja 

Julkaistu 16.11.2023

Muutos on osa EU:n uudistusta, jonka tavoitteena on parantaa terveystietojen liikkumista ja hoidon laatua Euroopassa. Potilastietojen käyttö Suomen ulkopuolella edellyttää, että potilas on antanut siihen luvan OmaKannassa.

Laadukkaan hoidon takaamiseksi on tärkeää, että myös ulkomailla terveydenhuollon ammattilaisella on käytössään ajantasaiset tiedot suomalaisen potilaan terveydentilasta. Suomalaiset voivat alkuvuodesta 2024 alkaen antaa luvan siihen, että heidän potilastietojaan saa hyödyntää Viron terveydenhuollossa heidän hoitonsa yhteydessä. Jos luvan on antanut, ammattilaiset Virossa saavat tarvittaessa nopeasti näkyviin tärkeimmät tiedot potilaan terveydentilasta. 

Potilastietoja voidaan välittää Suomesta Viron terveydenhuoltoon, jos henkilö hakeutuu sen piiriin ja on antanut OmaKannassa suostumuksen tietojensa luovuttamiseen ulkomaille. Virossa toimivilla ammattilaisilla ei siis ole suoraa pääsyä suomalaisten potilastietoihin.

Tietoja voidaan myöhemmin välittää Kanta-palvelujen avulla sähköisesti ja tietoturvallisesti myös muualle Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen. Potilastietojen liikkuminen Euroopan maiden rajojen yli parantaa suomalaisten hoidon jatkuvuutta ja potilasturvallisuutta. Siitä hyötyvät erityisesti kiireellistä hoitoa ulkomailla tarvitsevat ja maasta toiseen muuttavat henkilöt.

Tärkeimmät potilastiedot nopeasti ja kootusti näkyviin

Viroon välitettävät potilastiedot kerätään Suomessa Kanta-palveluihin tallennetuista terveys- ja lääkitystiedoista. Kannasta voidaan välittää Viron terveydenhuoltoon tietoa esimerkiksi potilaan allergioista, lääkityksistä ja diagnooseista.

Tietojen välittäminen sähköisesti rajojen yli tapahtuu potilastietojen yhteenvedon avulla. Potilastietojen yhteenveto on kooste potilaan tärkeimmistä terveystiedoista. Terveydenhuollon ammattilainen näkee yhteenvedolta rajatusti potilastietoja, joita potilaasta on aiemmin kirjattu Suomessa.

Tiedot liikkuvat myöhemmin myös muualle Eurooppaan ja Euroopasta Suomeen

Muualla EU:ssa suomalaisten potilastietojen yhteenvedot tulevat hyödynnettäväksi vaiheittain maiden omien aikataulujen mukaan. Euroopan komission tavoite on, että potilastietojen yhteenveto olisi käytössä suurimmassa osassa EU:n jäsenmaista viimeistään vuonna 2026. Pidemmän aikavälin tavoitteena on, että maat voivat välittää toisilleen myös esimerkiksi lääketieteellisiä kuvia ja laboratoriotuloksia.

Kela arvioi, että Kannan avulla pystytään välittämään potilastietoja muista EU-maista Suomen terveydenhuoltoon alkuvuodesta 2025 alkaen. Välitetyt tiedot näkyvät terveydenhuollon ammattilaiselle suomeksi käännettynä. Suomalaiset terveydenhuollon organisaatiot päättävät kuitenkin itse, milloin ne alkavat hyödyntää potilastietojen yhteenvetoja.

Kanta osallistuu EU-yhteistyöhön, jossa kehitetään sähköisiä terveyspalveluja

Euroopan maat aloittivat yhteistyön terveystietojen liikkumisen parantamiseksi vuonna 2019, kun rajat ylittävä sähköinen resepti otettiin käyttöön. Tällä hetkellä suomalaisella sähköisellä reseptillä voi ostaa lääkkeitä jo viidestä eri Euroopan maasta. Potilastietojen yhteenveto on seuraava askel EU-maiden rajat ylittävien sähköisten terveyspalvelujen kehittämisessä.

Kela osallistuu aktiivisesti yhteistyöhön, jossa EU-maat pyrkivät luomaan toimivat järjestelmät ja yhdenmukaiset käytännöt sujuvaan terveystietojen välittämiseen Euroopassa. Suomessa Kelan Kanta-palvelut toimivat paikallisena yhteyspisteenä, jonka avulla kansalliset sähköiset terveydenhuollon järjestelmät voivat välittää tietoturvallisesti tietoa toisilleen. Kehittämistyötä rahoittavat sosiaali- ja terveysministeriö sekä EU4Health-ohjelma.

Euroopan unionin logo ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.
 

Lue lisää

Sivu päivitetty 16.11.2023