FPA får tilläggsfinansiering för att trygga den neuropsykiatriska rehabiliteringen för barn och unga | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA får tilläggsfinansiering för att trygga den neuropsykiatriska rehabiliteringen för barn och unga

Publicerad 29.8.2023

FPA kommer att få en betydande tilläggsfinansiering som ska trygga den neuropsykologiska rehabiliteringen för barn och unga. I och med tilläggsfinansieringen kan FPA ordna rehabilitering för allt fler barn och unga som uppfyller villkoren för rehabilitering.

Enligt regeringsprogrammet ska FPA för åren 2023–2024 få en tilläggsfinansiering på sammanlagt 20 miljoner euro för neuropsykiatrisk rehabilitering för barn och unga. Det här innebär att FPA i fortsättningen har möjlighet att ordna LAKU-familjerehabilitering och Min egen väg-rehabilitering samt anpassningskurser för allt fler barn och unga som uppfyller villkoren för att få rehabilitering.

– Vi är mycket nöjda med tilläggsfinansieringen. Tack vare den kan vi ordna rehabilitering för fler barn och unga med neuropsykiatriska svårigheter än för närvarande.

– Den här investeringen avspeglar samhällets engagemang i barns och ungas välbefinnande och framtid. Om vi inte hade fått tilläggsfinansiering hade vi varit tvungna att redan i höst begränsa möjligheterna för nya klienter att få rehabilitering, säger förmånschef Tuula Ahlgren.

Behovet av neuropsykiatrisk rehabilitering ökar

Behovet av neuropsykiatrisk rehabilitering bland barn och unga har ökat kraftigt de senaste åren. Samtidigt har FPA målmedvetet utvecklat sina rehabiliteringstjänster för barn och unga.

LAKU-familjerehabilitering för barn började ordnas i början av 2020, och på två år har antalet klienter inom den här rehabiliteringen mer än fördubblats. I fjol deltog 1 338 nya klienter i LAKU-familjerehabilitering. Rehabiliteringen är avsedd för barn i åldern 5–15 år som har en diagnostiserad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Min egen väg-rehabilitering för unga har ordnats sedan mars 2021. Antalet nya klienter ökade med cirka 60 procent från år 2021 till år 2022. I fjol deltog 2 156 nya klienter i Min egen väg-rehabilitering. Rehabiliteringen är avsedd för unga och vuxna i åldern 16–29 år som har diagnostiserats med adhd eller add eller autismspektrumtillstånd utan kognitiv funktionsnedsättning.

I och med tilläggsfinansieringen behöver FPA inte längre på grund av brist på medel begränsa möjligheterna för barn och unga att delta i neuropsykiatrisk rehabilitering.

– Tilläggsfinansieringen för att stärka den neuropsykiatriska rehabiliteringen för barn och unga är ett viktigt steg mot ett samhälle där alla barn och unga kan få den hjälp och det stöd som de behöver i sin uppväxt och utveckling. FPA har förbundit sig att fortsätta sitt arbete för att uppnå detta mål och hoppas att även andra aktörer i samhället aktivt deltar i denna strävan, säger Tuula Ahlgren.

Bekanta dig med videona (på finska):

Kelan järjestämä neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus lapsille, pituus 26 min 32 s, tekstitetty (Youtube)

Kelan järjestämä neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus nuorille ja aikuisille, pituus 24 min 36 s, tekstitetty (Youtube)

Senast ändrad 6.3.2024