FPA utvecklar en smidigare väg till rehabilitering för barn och unga med ut-vecklingsneurologiska funktionsnedsättningar | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA utvecklar en smidigare väg till rehabilitering för barn och unga med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar

Publicerad 10.5.2024

FPA inleder ett samarbetsprojekt med målet att barn och unga med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar ska få rehabilitering vid rätt tidpunkt. Bakgrunden till projektet är att antalet sökande till FPA:s neuropsykiatriska rehabiliteringstjänster har ökat kraftigt. Det är i första hand välfärdsområdena som ansvarar för vården och rehabiliteringen av barn och unga med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Även skolans stödåtgärder är viktiga.

I det här riksomfattande projektet som administreras av FPA utvecklas samarbetet och arbetsfördelningen i fråga om rehabilitering för barn och unga med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att främja smidiga servicestigar och till att kartlägga och sprida existerande god praxis mellan välfärdsområdena, kommunerna och FPA. Målet är att skapa en tydligare arbetsfördelning och gemensamma verksamhetsmodeller som ska förbättra möjligheterna för barn och unga att få stöd, vård och rehabilitering i rätt tid och med god effekt.

FPA:s rehabiliteringstjänster för barn och unga med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar är populära

De anpassningskurser och rehabiliteringskurser som FPA ordnar för barn och unga med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar är mycket populära för närvarande. Inom rehabiliteringstjänsten Min egen väg, som riktar sig till unga vuxna, har klientantalet ökat mest. Antalet deltagare mer än femfaldigades från år 2021 till år 2023. De kurser som riktar sig till familjer och familjerehabiliteringen LAKU har också varit mycket efterfrågade. Rehabiliteringstjänsterna LAKU och Min egen väg är rehabilitering enligt prövning som FPA ordnar inom ramen för det anslag som riksdagen årligen beviljar.

Under de senaste åren har särskilt antalet klienter som ansöker om FPA rehabilitering utifrån en adhd-diagnos ökat mycket.  Antalet klienter som beviljats rehabilitering på grund av adhd har ökat nästan niofaldigt under perioden 2014–2023.

Tilläggsfinansiering tryggar rehabiliteringen tillfälligt – välfärdsområdena bör utveckla sin verksamhet under de närmaste åren

Regeringen har beviljat FPA tilläggsfinansiering för att rehabiliteringen för barn och unga med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar ska kunna tryggas under de närmaste åren trots det ökade antalet klienter. År 2023 beviljades FPA 7,5 miljoner euro och år 2024 22 miljoner euro i tilläggsfinansiering för rehabilitering enligt prövning.

Denna tillfälliga finansiering tryggar det nuvarande tjänsteutbudet ungefär fram till år 2027, om klientantalet inte fortsätter att öka. FPA kommer att ordna rehabilitering enligt prövning även efter att tilläggsfinansieringen har upphört. Då kommer emellertid den rehabilitering som beviljas på grund av utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar att minska.

Det är då viktigt att välfärdsområdena tillhandahåller tillräckliga tjänster för barn och unga med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar. Enligt lagen ansvarar i första hand välfärdsområdena för genomförandet av neuropsykiatrisk rehabilitering. FPA:s rehabilitering enligt prövning kompletterar de för närvarande delvis bristfälliga tjänsterna inom social- och hälsovården.

Tjänster bör fås i ett tidigt skede och utan diagnos

De som har symtom på utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar bör i ett tidigt skede få tillgång till välfärdsområdenas social- och hälsovårdstjänster. Det bör också vara möjligt att få stöd utan diagnos. FPA-rehabiliteringen kan komplettera vården och rehabiliteringen för barn eller unga när social- och hälsovårdstjänsterna inte är tillräckliga. Även småbarnspedagogiken och läroanstalterna har en viktig roll när det gäller att stödja barn och unga med utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar så att de klarar sig.

Det projekt som nu inleds fokuserar på samarbetet mellan dessa aktörer. Målet är att barn och unga och deras familjer ska få lämpligt stöd, vård och rehabilitering i sin vardag, vid rätt tidpunkt och i enlighet med gemensamt överenskommen praxis.

Senast ändrad 10.5.2024