Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä EESSI | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä EESSI

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) on uusi järjestelmä EU-maiden sosiaaliturvalaitosten tietojenvaihtoon.

EESSI-järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. Järjestelmän avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja nopeasti ja turvallisesti. Kun kaikki EU-maat käyttävät sähköistä tietojenvaihtojärjestelmää, paperilomakkeiden lähettämisestä sosiaaliturvalaitosten kesken luovutaan.

EESSI on otettu vaiheittain käyttöön Suomessa

EESSI-järjestelmä on otettu käyttöön Suomessa joulukuussa 2019. Ensimmäisenä Suomessa sen otti käyttöön Tapaturmavakuutuskeskus, joka käsittelee työtapaturma- ja ammattitautikorvauksia.

Tietojenvaihto on käynnistynyt vaiheittain sekä Kelassa että muissa Suomen sosiaaliturvalaitoksissa. Tällä hetkellä yli 70 suomalaista sosiaaliturvalaitosta käyttää EESSI-järjestelmää. EESSIä käyttävät myös työttömyyskassat, TE-palvelut, Työllisyysrahasto, tapaturmavakuutuslaitokset sekä Eläketurvakeskus ja työeläkelaitokset. 

Tietoja on vaihdettu vuodesta 2020 alkaen sairaussektorilla, työttömyysturvan, tapaturmasektorin ja perhe-etuuksien asioissa. Vuodesta 2020 alkaen tietoa on vaihdettu myös tilanteissa, joissa Kela tutkii, minkä maan lainsäädännön mukaan asiakkaan oikeus etuuksiin määräytyy.

Joulukuusta 2020 alkaen tietoja on vaihdettu EESSIn kautta myös EU-eläkehakemuksissa, valtioiden rajat ylittävässä perinnässä sekä eri sosiaaliturvasektoreille yhteisissä asioissa. Tietojenvaihto sairaussektorin hoito-oikeuksissa aloitettiin kesäkuussa 2021 ja valtioiden välisissä sairaanhoitokorvauksissa helmikuussa 2022 todellisten kustannusten osalta. Näissä korvauksissa tietojenvaihto laajenee vielä myöhemmin.

Asiakkaille järjestelmän käyttö ei aiheuta muutoksia.

Kela vastaa Suomen EESSI-yhteyspisteestä

Järjestelmän käyttöönottoa varten kukin EU-maa on rakentanut kansallisen yhteyspisteen. Kela vastaa Suomen yhteyspisteen ylläpidosta. Yhteyspisteen kautta siirretään tietoa Suomen viranomaisten ja muiden EU-maiden sosiaaliturvalaitosten välillä. EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä on yhteensä noin 6200 sosiaaliturvalaitosta. 

Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu EESSIstä julkaistut tiedotteet.

Eläkkeiden EESSI-liikenne käynnistyi (10.12.2020)

Eläkehakemukset liikkuvat jatkossa sähköisesti EU-maiden välillä (10.12.2020)

Kaikki suomalaiset sosiaaliturvalaitokset mukana sähköisessä tiedonvaihdossa (10.12.2020)

Sosiaaliturvatietojen sähköinen tiedonvaihto EU/Eta-alueella – kaikki suomalaiset sosiaaliturvalaitokset liittyneet osaksi tiedonvaihtojärjestelmää (10.12.2020)

A1-todistukset liikkuvat jatkossa sähköisesti EU-maiden välillä (8.9.2020)

Kela aloitti sähköisen tietojenvaihdon kansainvälisissä etuusasioissa (13.2.2020)

Suomi liittyy sosiaaliturvassa EU/ETA -alueen sähköiseen tiedonvaihtoon (9.12.2019)

TVK siirtyi ensimmäisenä EESSI-tuotantoon (10.12.2019)

Co-financed by the connecting europe facility of the european union logo
Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?