Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä EESSI

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) on uusi järjestelmä EU-maiden sosiaaliturvalaitosten tietojenvaihtoon.

EESSI-järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. Järjestelmän avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja nopeasti ja turvallisesti. Kun kaikki EU-maat käyttävät sähköistä tietojenvaihtojärjestelmää, paperilomakkeiden lähettämisestä sosiaaliturvalaitosten kesken luovutaan.

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä on otettu käyttöön Suomessa joulukuussa 2019 ensimmäisenä Tapaturmavakuutuskeskuksessa työtapaturma- ja ammattitautikorvauksien osalta. Kelassa järjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2020. Asiakkaille järjestelmän käyttöönotto ei aiheuta muutoksia.

Kela vastaa Suomen EESSI-yhteyspisteestä

Järjestelmän käyttöönottoa varten kukin EU-maa on rakentanut kansallisen yhteyspisteen. Kela vastaa Suomen yhteyspisteen ylläpidosta. Yhteyspisteen kautta siirretään tietoa Suomen viranomaisten kesken ja muiden EU-maiden sosiaaliturvalaitosten välillä. EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä on yhteensä noin 6200 sosiaaliturvalaitosta. Suomessa tietoja järjestelmän kautta vaihtavat Kela, Eläketurvakeskus, työeläkelaitokset, Tapaturmavakuutuskeskus, tapaturmavakuutuslaitokset, TE-palvelut ja Työllisyysrahasto

Ajankohtaista EESSIstä

Kela aloitti sähköisen tietojenvaihdon kansainvälisissä etuusasioissa (13.2.2020)

Suomi liittyy sosiaaliturvassa EU/ETA -alueen sähköiseen tiedonvaihtoon (9.12.2019)

TVK siirtyi ensimmäisenä EESSI-tuotantoon (10.12.2019)

Lisätietoja: