Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä EESSI

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) on uusi järjestelmä EU-maiden sosiaaliturvalaitosten tietojenvaihtoon.

EESSI-järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. Järjestelmän avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja nopeasti ja turvallisesti. Kun kaikki EU-maat käyttävät sähköistä tietojenvaihtojärjestelmää, paperilomakkeiden lähettämisestä sosiaaliturvalaitosten kesken luovutaan.

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä on otettu käyttöön Suomessa joulukuussa 2019 ensimmäisenä Tapaturmavakuutuskeskuksessa työtapaturma- ja ammattitautikorvauksien osalta.

Tietojenvaihto alkoi Kelassa helmikuussa 2020 joidenkin sairaussektorin ja työttömyysturvan tapauksien osalta. Helmikuussa tietojenvaihdon aloittivat myös työttömyyskassat, TE-palvelut ja Työllisyysrahasto työttömyysturvan osalta sekä muut tapaturmavakuutuslaitokset tapaturmasektorin osalta. Maaliskuussa tietojenvaihto laajeni Kelassa perhe-etuuksiin ja joihinkin sairastamisen tilanteisiin. Lisäksi loput työttömyysturvan tapaukset otettiin käyttöön.

Kelan ja Suomen muiden laitosten eri etuuksien osalta sähköinen tietojenvaihto otetaan käyttöön vaiheittain tämän vuoden aikana.

Asiakkaille järjestelmän käyttöönotto ei aiheuta muutoksia.

Kela vastaa Suomen EESSI-yhteyspisteestä

Järjestelmän käyttöönottoa varten kukin EU-maa on rakentanut kansallisen yhteyspisteen. Kela vastaa Suomen yhteyspisteen ylläpidosta. Yhteyspisteen kautta siirretään tietoa Suomen viranomaisten kesken ja muiden EU-maiden sosiaaliturvalaitosten välillä. EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä on yhteensä noin 6200 sosiaaliturvalaitosta. Suomessa tietoja järjestelmän kautta vaihtavat Kela, Eläketurvakeskus, työeläkelaitokset, Tapaturmavakuutuskeskus, tapaturmavakuutuslaitokset, TE-palvelut ja Työllisyysrahasto

Ajankohtaista EESSIstä

Kela aloitti sähköisen tietojenvaihdon kansainvälisissä etuusasioissa (13.2.2020)

Suomi liittyy sosiaaliturvassa EU/ETA -alueen sähköiseen tiedonvaihtoon (9.12.2019)

TVK siirtyi ensimmäisenä EESSI-tuotantoon (10.12.2019)

Lisätietoja: