Hallitus 2020-2022

Kelan valtuutetut valitsevat Kelan hallituksen 3 vuoden toimikaudeksi. Hallituksessa on 10 jäsentä. Hallitus johtaa ja kehittää Kelan toimintaa. Kelan henkilöstön edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Pääjohtaja toimii hallituksessa esittelijänä ja toimeenpanee hallituksen päätökset.

Puheenjohtaja

Vertti Kiukas
pääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

Varapuheenjohtaja

Mira Nieminen
rikoskomisario, Kaakkois-Suomen poliisilaitos

Hallituksen jäsenet

Tuija Brax
pääsihteeri, Suomen Sydänliitto ry

Leila Lehtinen
johtaja, Matkahuolto Oy

Vesa Rantahalvari
johtava asiantuntija, työelämä,
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Juha Rehula
varapuheenjohtaja, Suomen Keskusta

Saana Siekkinen
työelämäasioiden johtaja, SAK

Timo Sipilä
johtaja, MTK

Riitta Särkelä
pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto ry

Kirsi Varhila
kansliapäällikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

Sihteeri

-

Kelan henkilöstön edustaja

Tuija Sarlin
puheenjohtaja, Kelan toimihenkilöt ry