Kela doarjagat mánnábearrašiidda

Kela máksá ruđalaš doarjaga mánnábearrašiidda eatni áhpehisvuođa rájes. Kela doarjagiin vánhemat sáhttet leat mánáideasetguin dehálaš vuosttas mánotbajiid áigge. Maŋŋelis Kela doarju máná divššu ja goluid, mat bohtet mánás.

Doarjagat, maid Kela máksá mánnábearrašiidda, leat

 • etniiddoarjja
 • vánhemiidbeaiveruđat
 • mánáidruhta
 • mánáiddikšuma doarjagat
 • buohcci ja lámis máná ovddut
 • ealihandoarjja.

Vánhemiidbeaiveruhta almmolaš namma doarjagiidda, mat leat

 • etniidruhta
 • sierraetniidruhta
 • áhčiidruhta
 • vánhemiidruhta.

Dárkkis maiddái, sáhtátgo oažžut Kela eará doarjagiid. Eará Kela doarjagat bearrašiidda leat ovdamearkka dihte

 • ássama doarjagat
 • studeanttaid doarjagat
 • vearjogeatnegasa doarjagat
 • bargguhisvuođadorvu.

Gii sáhttá oažžut mánnábearraša doarjagiid?

Sáhtát oažžut mánnábearraša doarjagiid Kelas, juos gulat Suoma sosiáladorvui ja ásat fásta Suomas. Muhtumin doarjagiid sáhttet oažžut maiddái eará olbmot, geat barget Suomas.

Juos leat ássan olgoriikkain dahje fárremin olgoriikii, dárkkis Kelas, sáhtátgo oažžut doarjagiid, maid Kela máksá. Kela máksán doarjagiidda sáhttá váikkuhit, jos fárret Supmii dahje eret Suomas.

Jeara lasi mánnábearrašiid bálvalannummiris 020 692 206.