Kela doarjagat mánnábearrašii

Kela doarjagiin vánhemat sáhttiba leat ruovttus mánáiguin dehálaš vuosttas mánuid áigge. Kela máksá ruđalaš doarjaga mánnábearrašiidda eatni áhpehisvuođa áigge ja máná riegádeami maŋŋá. Maŋŋelis Kela buhtte goluid, mat šaddet máná divššus ja mánás.

Kela doarjagat mánnábearrašiidda leat

 • etniiddoarjja
 • vánhemiidbeaiveruđat
 • mánáiddikšuma doarjagat
 • buohcci ja lámis máná doarjagat
 • ealihandoarjja.

Vánhemiidbeaiveruhta lea oktasaš namma doarjagiidda, mat leat

 • etniidruhta
 • sierraetniidruhta
 • áhčiidruhta
 • vánhemiidruhta.

Mánáiddikšuma doarjagat leat

 • ruoktodikšodoarjja
 • njuovžilis dikšunruhta
 • priváhta dikšuma doarjja
 • oassedikšunruhta.

Dárkkis maiddái, sáhtátgo oažžut Kela eará doarjagiid. Eará Kela doarjagat bearrašiidda leat ovdamearkka dihte

 • ássama doarjagat
 • buohccámii laktáseaddji buhtadusat
 • stuđeantta ja vearjogeatnegasa doarjagat
 • bargguhisvuođadorvu.

Gii sáhttá oažžut mánnábearraša doarjagiid?

Sáhtát oažžut Kelas mánnábearraša doarjagiid, juos gulat Suoma sosiáladorvui ja ásat fásta Suomas. Muhtumin doarjagiid sáhttet oažžut maiddái eará olbmot, juos sii barget Suomas.

Juos leat ássan olgoriikkain dahje leat fárremin olgoriikii, dárkkis Kelas, sáhtátgo oažžut Kela doarjagiid. Fárren Supmii dahje eret Suomas sáhttá váikkuhit Kela doarjagiidda.

Jeara lasi mánnábearraša doarjagiid birra bálvalannummiris 020 692 206.

Loga lasi