Kela doarjagat mánnábearrašiidda

Kela máksá ruđalaš doarjaga mánnábearrašiidda gitta eatni áhpehisvuođa rájes. Kela doarjagiin vánhemat sáhttet leat mánáideasetguin dehálaš vuosttas mánotbajiid áigge. Maŋŋelis Kela doarju máná divššu ja goluid, mat bohtet mánás.

Kela doarjagat mánnábearrašiidda leat

 • etniiddoarjja
 • vánhemiidbeaiveruđat
 • mánáidruhta
 • mánáiddikšuma doarjagat
 • buohcci ja lámis máná ovddut
 • ealihandoarjja.

Vánhemiidbeaiveruhta almmolaš namma doarjagiidda, mat leat

 • etniidruhta
 • sierraetniidruhta
 • áhčiidruhta
 • vánhemiidruhta.

Dárkkis maiddái, sáhtátgo oažžut Kela eará doarjagiid. Bearrašii laktásaddji eará Kela doarjagat leat ovdamearkka dihte

 • ássama doarjagat
 • studeanttaid doarjagat
 • vearjogeatnegasa doarjagat
 • bargguhisvuođadorvu.

Gii sáhttá oažžut mánnábearraša doarjagiid?

Sáhtát oažžut Kela mánnábearraša doarjagiid, go gulat Suoma sosiáladorvui ja ásat fásta Suomas. Muhtumin doarjagiid sáhttet oažžut maiddái eará olbmot, geat barget Suomas.

Jos leat ássan olgoriikkain dahje fárremin olgoriikii, dárkkis Kelas, sáhtátgo oažžut Kela máksán doarjagiid. Kela máksán doarjagiidda sáhttá váikkuhit, jos fárret Supmii dahje eret Suomas .

Jeara lasi mánnábearrašiid bálvalannummiris 020 692 206.

Loga lasi