Kela doarjagat mánnábearrašii | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Kela doarjagat mánnábearrašii

Kela doarjagiid veahkkin vánhemat sáhttiba leat ruovttus máná dehálaš vuosttas mánotbajiid áigge. Maŋŋelis Kela buhtte goluid, mat šaddet máná divššus ja mánás.

Gii sáhttá oažžut mánnábearrašiid doarjagiid?

Sáhtát oažžut Kelas mánnábearrašiid doarjagiid, go ásat Suomas fásta. Jos ásat Suomas dušše oanehaš áigge, it dábálaččat sáhte oažžut Kela doarjagiid. Muhtumin doarjagiid sáhttet oažžut maiddái olbmot, geat orrot eará sajis muhto barget Suomas.

Jos leat ássan olgoriikkain dahje leat fárremin olgoriikkaide, dárkkis Kelas, sáhtátgo oažžut Kela doarjagiid. Fárren Suomas eret dahje oanehut orrun olgoriik

Jeara lasi mánnábearraša doarjagiin bálvalannummiris 020 692 206.

Maid doarjagiid mánnábearaš sáhttá oažžut?

Kela doarjagat mánnábearrašiidda leat

 • etniiddoarjja
 • vánhemiidbeaiveruđat
  • áhpehisvuođaruhta
  • sierraáhpehisvuođaruhta
  • vánhemiidruhta
  • áhčiidruhta, jos máná rehkenaston áigi lei ovdal 4.9.2022
 • mánáidruhta
 • mánáiddikšuma doarjagat
  • ruoktodikšodoarjja
  • njuovžilis dikšunruhta
  • priváhta dikšuma doarjja
  • oassedikšunruhta
 • buohcci dahje doaibmaváttot máná doarjagat
 • ealihandoarjja.

Mánnábearaš sáhttá oažžut maiddái eará doarjagiid

Dárkkis maiddái, sáhtátgo oažžut eará Kela doarjagiid. Eará Kela doarjagat bearrašiidda leat ovdamearkan ássama doarjagat, studeantta doarjagat, vearjogeatnegasa doarjagat, bargguhisvuođadorvu ja buohccámii gullevaš buhtadusat.

Loga lasi