Mánná šaddamin | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Mánná šaddamin

Jos dudnuide lea šaddamin njuoratmánná, váldde vuos oktavuođa rávvehahkii.

Go áhpehisvuohta lea ovdánan, sáhtát ohcat Kela doarjagiid, dego etniiddoarjaga. Kelas oažžu maiddái mánáidruđa, Kela-koartta ja iešguđetlágan doarjagiid máná dikšumii

Etniidrávvehat bálvala áhpehemiid ja mánnábearrašiid

Jos leat áhpeheapme, váldde oktavuođa rávvehahkii. Rávvehagat leat buresveadjinguovlluid bálvalus, ja dat leat nuvttá. Rávvehagas bearaš oažžu ráđiid áhpehisvuođaáiggi ja riegádahttima várás. Lassin rávvehagas čuvvot eatni ja máná dearvvašvuođadili.

Eadni galgá fitnat rávvehagas dearvvašvuođadárkkistusas áhpehisvuođa álggus, maŋimustá 18. áhpehisvuođavahkus. Go du áhpehisvuohta lea bistán unnimustá 22 vahku (154 beaivvi), rávvehat addá dutnje áhpehisvuođaduođaštusa. Dárbbašat dan, go ozat Kelas doarjaga.

Etniiddoarjja lea etniidpáhkka dahje ruhtasubmi

Sáhtát ohcat etniiddoarjaga, go áhpehisvuohta lea bistán 5 mánotbaji. Sáhtát válljet etniidpáhka dahje 170 euro. Etniidpáhkas leat dikšundárbašat ja biktasat njuoratmánnái. Sáhtát bivdit Kelas sámegiel vuosttasgirjji etniidpáhkkii.

Oza etniiddoarjaga maŋimustá 2 mánotbaji ovdal rehkenastojuvvon áiggi.

Sámegielat vuosttasgirjjit

Sámegielat vuosttasgirjjiid sáhttá diŋgot Kelas ja dat sáddejuvvojit áššehassii sierra. Diŋgoma sáhttá bargat Kela sámegielat telefon- dahje gáiddusbálvalussii dahje sáddemiin šleađgapoastta čujuhussii saame@kela.fi.

Kelas sáhttá diŋgot ​​​​Illu rišaida! -vuosttasgirjji (pdf)​. Lassin neahtas sáhttá luđet ođđa Bus, bus, bussáčivga -vuosttasgirjji (pdf).

Oahpásmuva etniidpáhka sisdollui

Oahpásmuva ođđa etniidpáhka sisdollui video bokte (YouTube):

Mánáidruhta

Kela máksá juohke mánás mánáidruđa. Mánáidruhta máksojuvvo dábálaččat eadnái, áhččái dahje eará fuolaheaddjái. Máksin joatkašuvvá gitta dan mánotbaji lohppii, go mánná deavdá 17 jagi.

Mánáidruhta máksojuvvo mánáid meari mielde

  • ovtta mánás sulaid 95 euro mánotbajis
  • guovtte mánás sulaid 200 euro mánotbajis
  • golmma mánás sulaid 334 euro mánotbajis
  • njealje mánás sulaid 507 euro mánotbajis
  • viđa mánás sulaid 699 euro mánotbajis.

Vuollel 3-jahkásaš mánáin máksojuvvo stuorat mánáidruhta 1 . 4 .2024 rájes. Bajádus lea 26 euro mánotbajis.

Oktofuolaheaddji oažžu bajádusa, mii lea sulaid 73 euro mánotbajis.

Mánáidruđas ii mana vearru.

Muitte ohcat mánáidruđa. Sáhtát oažžut mánáidruđa juo ovdal go mánná lea riegádan dahje máná riegádeami maŋŋá

Kela-koarta

Go mánná riegáda Suomas, diehtu máná riegádeamis manná buohcceviesus álbmotregisttarii ja doppe Kelai. Mánná oažžu identitehtadovddaldaga.

Go mánná lea ožžon nama, Kela sádde ruoktot Kela-koartta dehe buohcooadjokoartta.

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 16.2.2024

Maid jurddašat siiddu birra?