Jos don oaččut bargguhisvuođadoarjaga dahje almmolaš ássandoarjaga, du doarjja sáhttá geahppánit jagi 2024 | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Jos don oaččut bargguhisvuođadoarjaga dahje almmolaš ássandoarjaga, du doarjja sáhttá geahppánit jagi 2024

Riikkabeaivvit leat mearridan čuohppat almmolaš ássandoarjaga ja bargguhisvuođadoarjaga. Loga dás, mo du doarjja rievdá jagi 2024.

Almmolaš ássandoarjja

Almmolaš ássandoarjaga mearri geahppána buohkain, geat ožžot ássandoarjaga.

Stuorámus oassi almmolaš ássandoarjaga geahpádusain boahtá fápmui 1.4.2024. Borramušgácci dilli váikkuha dasa, goas nuppástusat geavadis uhcidit ássandoarjaga meari.

  • Jos almmolaš ássandoarjja mieđihuvvo borramušgázzái vuosttas háve, doarjaga mearri geahppána 1.4.2024.
  • Jos almmolaš ássandoarjja lea mieđihuvvon ovdal 1.4.2024, doarjaga mearri geahppána dalle, go borramušgázzi galgá čuovvovaš háve ohcat ássandoarjaga dárkkisteami.

Dan lassin oamastanvisttiide ii šat máksojuvvo almmolaš ássandoarjja 1.1.2025 rájes.

Ásatgo don Helssegis? Ássangoluid, mat vuhtiiváldojit Helssegis, eanemus mearri uhccu ja dat sáhttá váikkuhit ássandoarjaga mearrái, mii dutnje máksojuvvo.

Nuppástusat eai guoskka ealáhatoažžu ássandoarjaga.

Sáhtát árvvoštallat almmolaš ássandoarjaga rehkenastiin, man láhkai nuppástus váikkuha duássandoarjaga mearrái (suomagillii).

Bargguhisvuođadoarjagat

Bargguhisvuođadoarjagii bohtet máŋggat nuppástusat 1.4.2024 rájes. Bargguhisvuođadoarjagis váldojit eret mánnábajádusat ja suodjeoassi, mii lea leamaš 300 euro mánotbajis.

 Jos don leat ožžon ovdal bargguhisvuođadoarjaga mánnábajádusa, du doarjaga mearri geahppána 1.4.2024.

Jos don barggat bargguhisvuođa áigge ja oaččut heivehallon bargguhisvuođadoarjaga, du doarjaga mearri sáhttá geahppánit 1.4.2024.

Sáhtát árvvoštallat bargguhisvuođadoarjaga rehkenastiin, man láhkai nuppástusat váikkuhit du bargguhisvuođadoarjaga mearrái (suomagillii).

Áigáiboahtindoarjja

Jos don oaččut Kelas áigáiboahtindoarjaga, dan mearri sáhttá lassánit, jos du oažžun almmolaš ássandoarjaga dahje bargguhisvuođadoarjaga mearri geahppána. Árvvoštala ođđa meari áigáiboahtindoarjaga rehkenastiin ja oza áigáiboahtindoarjagii dárkkisteami.

Jos it vel oaččo Kelas áigáiboahtindoarjaga, sáhtát árvvoštallat rehkenasti vehkiin, livččego dus vuoigatvuohta áigáiboahtindoarjagii.

Áigáiboahtindoarjagii lea vuoigatvuohta dalle, jos du buot ruđat ja opmodat eai reahke árgga vealtameahttun goluide, dego borramuššii ja dálkasiidda.

Don sáhtát jearrat rávvagiid maiddái min bálvalanáššedovdis.

Doarjaga dárkkisteami don sáhtát ohcat MuKelas. Don sáhtát ohcat dárkkisteami maiddái báberskoviin, dikšumiin áššiid Kela bálvalanbáikkis dahje riŋgemiin Kela telefonbálvalussii.

Loga lasi