Kela-aaʹšši håiddmõš nuuʹbb oummu peäʹlest | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Kela-aaʹšši håiddmõš nuuʹbb peäʹlest

Nuʹbb ooumaž vuäitt håiddad Kela-aaʹššääd peäʹlstad, jos jiõk vueiʹt leʹbe haaʹled håiddad tõiʹd jiõčč.

Jos leäk

  • vuâlla 15 eeʹǩǩed, huõlteejad håidd aaʹššääd
  • 15–17 eeʹǩǩed, vuäitak håiddad jiijjad aaʹššid jiõčč leʹbe huõlteejad vuäitt håiddad tõiʹd
  • 18 eeʹǩǩed leʹbe puärrsab, vuäitak uʹvdded nuuʹbb ooumže lååʹv håiddad aaʹššääd
  • 18 eeʹǩǩed leʹbe puärrsab da jiõk pââʹst håiddad aaʹššääd jiõčč, Digi- da meerteâttkoontâr (DVV) leʹbe duõmmišttâm vuäitt mieʹrreed tuʹnne ouddõsǩiõčči.

Nuuʹbb peäʹlest vuäitt äʹššeed teʹlfoonâst, kääzzkõspääiʹǩest leʹbe ǩeeʹrj mieʹldd. Neeʹttest äʹššummuš lij måttmi paaiʹǩi vueiʹtlvaž nuuʹbb oummu peäʹlest.

Vueʹllâkksa peäʹlest äʹššummuš

Huõlteei vuäitt håiddad pukid vuâlla 15-âkksa päärna aaʹššid teʹlfoonâst, kääzzkõspääiʹǩest da ǩeeʹrj mieʹldd. Jos huõlteei rääjj ooccmõõžž päärna peäʹlest, ooccmõš âlgg vuõltteed pååʹšt mieʹldd leʹbe puʹhtted kääzzkõspäikka.

Huõlteei vuäitt håiddad koid-ne vueʹllâkksaž päärnžes aaʹššid OmaKelast.

Jos päärnaž lij 15–17 eeʹǩǩed, son vuäitt nuʹtt haaʹleen håiddad aaʹššeez jiõčč. Jos päärnast lij jiiʹjjes raavâs tobddõõttmõõžž neävv, mâʹte neʹttbaŋkktiõtt leʹbe mobiilstaanõk, son vuäitt håiddad jiiʹjjes Kela-aaʹššid OmaKelast.

Tiuddâkksa peäʹlest äʹššummuš väʹlddouddmõõžžin

Jos leäk 18 eeʹǩǩed leʹbe puärrsab, vuäitak uʹvdded nuuʹbb ooumže lååʹv leʹbe uʹvdded vääʹld suʹnne håiddad tuu aaʹššid.  Vuäitak še uʹvdded vääʹld määŋgaid jeeʹres oummuid. Vääʹld vuäǯǯam ooumaž âlgg leeʹd ooʹccmõsân 18 eeʹǩǩed.

Vuäitak uʹvdded vääʹld nuuʹbb ooumže

  • väʹlddǩiiʹrjin, koin son vuäitt håiddad aaʹššääd teʹlfoonâst, kääzzkõspääiʹǩest leʹbe pååʹšt mieʹldd
  • Suomi.fi-väʹlddouddmõõžžin, koin son vuäitt håiddad aaʹššääd OmaKelast.

Looǥǥ lââʹzz väʹlddǩeeʹrj raajjmõõžžâst.

Looǥǥ lââʹzz nuuʹbb peäʹlest äʹššummšest OmaKelast.

Ouddõsǩiõččâmväʹldd

Jos haaʹlääk nuuʹbb ooumže uʹvdded vääʹld nåkam pääiʹǩ vääras, što jiõk jiõčč pââʹst håiddad aaʹššääd, vuäitak raajjâd ouddõsǩiõččâmväʹlddouddmõõžž. Looǥǥ lââʹzz ouddõsǩiõččâmvääʹldest DVV seeidain (lääddas).

Jos väʹlddǩeʹrjj âânn seʹst tällõõzzlaž aaʹšši håiddmõõžž, tõin vuäitt håiddad Kela-aaʹššid, ko DVV lij raavääm väʹlddouddmõõžž.
Ouddõsǩiõččâmväʹldd lij jeeʹres äʹšš ko veerǥlaž ouddõsǩiõčči.

Digi- da meerteâttkoontâr leʹbe duõmmišttâm vuäiʹtte mieʹrreed veerǥlaž ouddõsǩiõčči ooumže, kååʹtt ij pââʹst håiddad aaʹššeez jiõčč.

Väʹlddouddmõš miârkkšââvv, što ooudak nuuʹbb ooumže lååʹv håiddad Kela-aaʹššääd. Väʹlddouddmõõžž vuäitt raajjâd jeeʹres naaʹlivuiʹm: väʹlddǩiiʹrjin, njäälmlânji leʹbe neeʹttest.

Väʹlddǩiiʹrjin vuäitt äʹššeed nuuʹbb peäʹlest teʹlfoonâst, kääzzkõspääiʹǩest da ǩeeʹrj mieʹldd. Kela taaʹrǩast pâi identiteeʹtt nuʹtt äʹššneeʹǩǩest ko suu vääʹld vuäǯǯam oummust. Jos haaʹlääk uʹvdded vääʹld neeʹttest äʹššummša, tõt âlgg tuejjeed Suomi.fi-kääzzkõõzzâst.

Vuäitak še uʹvdded vääʹld nuuʹbb ooumže njäälmlânji teʹlfoonâst leʹbe kääzzkõspääiʹǩest. Njäälmlaž väʹlddouddmõš kuâskk takainalla tåʹlǩ õõut äʹššeemvuâr. Kela taaʹrǩast nuʹtt tuu ko vääʹld vuäǯǯam oummu identiteeʹtt. Jos haaʹlääk uʹvdded nuuʹbb ooumže vuõiggâdvuõđ äʹššeed peäʹlstad meäʹrteʹmes ääiʹj, tuʹst kaʹnnat uʹvdded vääʹld ǩeeʹrjlânji leʹbe väʹlddǩiiʹrjin.

Nuuʹbb peäʹlest äʹššummuš OmaKelast lij måttmi paaiʹǩi vueiʹtlvaž. Nuuʹbb tiuddâkksa oummu peäʹlest ij vuõʹste vueiʹt raajjâd leʹbe vuõltteed ooccmõõžžid neeʹttest. Huõlteei vuäitt håiddad koid-ne vueʹllâkksaž päärna aaʹššid OmaKelast. Taaʹrǩest, mâiʹd nuuʹbb peäʹlest vuäitt tuejjeed OmaKelast (lääddas).​​​​

Seidd peeiʹvtum 23.2.2024