Nuuʹbb peäʹlest äʹššummuš MuuKelast | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Nuuʹbb peäʹlest äʹššummuš MuuKelast

Vuäitak äʹššeed MuuKelast nuuʹbb oummu peäʹlest, jõs leäk tiuddâkksaž da

 • nuʹbb tiuddâkksaž ooumaž lij ouddam vääʹld tuʹnne håiddad suu Kela-aaʹššid
 • leäk vueʹllâkksa päärna huõlteeʹjj.

Vueʹllâkksa päärna peäʹlest äʹššummuš MuuKelast

Huõlteeʹjj vuäitt håiddad MuuKelast koid-ne suu vueʹllâkksa päärna aaʹššid.

MuuKelast huõlteeʹjj vuäitt suu vueʹllâkksa päärna peäʹlest

 • taʹrǩsted ǩiõttʼtõõllâm vueʹlnn åårrai aaʹššid
 • seuʹrrjed tõi ouddnummuž
 • vueiʹnned puõʹtti määusaid
 • ooccâd koid-ne ouddõõzzid da vuõltteed tõid taarbšeei meâlddõõzzid
 • vueiʹnned tuʹmmstõõǥǥid da jeeʹres äʹššǩiiʹrjid.

Huõlteeʹj ij takainalla taarbâž pååđ vääʹld vuäǯǯmõõžž, ǥu son äššad vueʹllâkksa päårna peäʹlest. Looǥǥ, måkam vueʹjjest huõlteeʹjj taarbâš vääʹld vuäǯǯmõõžž (suomi.fi, lääddas).

Looǥǥ lââʹzz vueʹllâkksa peäʹlest äʹššummšest jeeʹres kääzzkõskanaalin.

Tiuddâkssa peäʹlest äʹššummuš MuuKelast

Nuuʹbb tiuddâkksa oummu peäʹlest äʹššummuš lij vuässas vueiʹtlvaž MuuKelast.

MuuKelast vuäitt tiuddâkksa oummu peäʹlest

 • taʹrǩsted ǩiõttʼtõõllâm vueʹlnn åårrai aaʹššid
 • seuʹrrjed tõi ouddnummuž
 • vueiʹnned puõʹtti määusaid
 • ooccâd koid-ne ouddõõzzid leʹbe vuõltteed ooccmõõžžid
 • vueiʹnned tuʹmmstõõǥǥid da jeeʹres äʹššǩiiʹrjid.

Ouddõsǩiõčči ij vueiʹt äʹššeed vueiʹvvoummu peäʹlest MuuKelast. Jõs vueiʹvvooumaž lij ääiʹjab ouddam vääʹld nuuʹbb oummu håiddad ääʹššeez, täk väʹlddvuõđ põʹtte, ǥu suʹnne mieʹrreet ouddõsǩiõčči. Loǥǥ lââʹzz ouddõsǩiõčči äʹššummšest.

Looǥǥ lââʹzz nuuʹbb peäʹlest äʹššummšest jeeʹres kääzzkõskanaalin.

Suomi.fi-valtuus neeʹttest äʹššummša

Nuuʹb peäʹlest äʹššummuš õõlǥat pâi, što tiuddâkksaž ooumaž oudd vääʹld nuuʹbb tiuddâkksa oummu håiddad ääʹššeez. MuuKelast äʹššeem vääras äʹššneeʹǩǩ âlgg uʹvdded nuuʹbb ooumže Suomi.fi-valtuus, koon nõmm lij Sosiaalstaan ouddõsaaʹšši håiddmõš. Suomi.fi-valtuus kuâskk pukid Kela-aaʹššid, leʹbe tõn ij vueiʹt rääʹjted pâi tiõttum aaʹššid.

Seerd uʹvdded väʹlddvuõtt Suomi.fi-kääzzkõõzzâst (lääddas).

Looǥǥ lââʹzz

 

Seidd peeiʹvtum 12.3.2024