Ougglõskääzzkõõzzâst | NuõrttsääʹmǩiõllSirddu siiskõʹsse

Vääʹld ougglõsõhttvuõđ

Ougglõskääzzkõõzzâst vuäǯǯak Kela ouddõõzzid õhttneei persoonlaž vuäʹpstummuž da ohjjummuž. Vuäǯǯak õhttvuõđ Kela kääzzkâʹsttemäʹšštobddjin video-õhttvuõđ veäkka.

Taarbšak-a kääzzkõõzz säämas?

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž ougglõskääzzkõs lij täʹst ooudâs meäʹrteʹmes ääiʹj äävai nelljdpeeiʹvi čiâss 9–11.

Vuäitak kueʹđđed kääzzkõʹsse õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž vuõltteeʹl neʹttpååʹšt addrõʹsse saame@kela.fi. Kela nuõrttsääʹmǩiõllsaž kääzzkõsäʹšštobddi leʹbe tulkk såitt tuʹnne mååusat.

​​​​​

Vääʹld ougglõsõhttvuõđ

Vuäitak väʹldded õhttvuõđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž video-ougglõskääzzkõʹsse ne čiâss 9–11.

Vääʹld ougglõsõhttvuõđ

Vuäitak väʹldded õhttvuõđ ougglõskääzzkõʹsse juʹn-a jiijjad aparaattâst, Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩest leʹbe Kela õõutsââʹjest jeeʹres õõlmâs organisaatioivuiʹm tuõʹllʼjem äʹššeempääiʹǩest.

Kaaunak kääzzkâʹsttempaaiʹǩi, äʹššeempaaiʹǩi da Virtu-kääzzkâʹsttempaaiʹǩi õhttvuõtt-teâđaid da äävaiåårramaaiʹjid​​​​​​ kääzzkâʹsttempääiʹǩ ooccmin (Suomi.fi, lääddas).

Nääiʹt vääldak ougglõsõhttvuõđ Kelaaʹje

Jõs haaʹlääk ââʹnned ougglõskääzzkõõzz jiijjad aparaattâst, taarbšak teʹlfoon, tableeʹtt leʹbe teâttmašina, koʹst lie

  • mikrofoon, šäiggan leʹbe kulstõõǥǥ di videokamera
  • Google Chrome -neʹttlookki (versio 64 leʹbe ođđsab)
  • nokk jåʹttlõs kobddneʹttlinjjõhttvuõtt, što videokoovv kuâsttai.

Vuäitak ååʹn ââʹnned ougglõskääzzkõõzz iOS-mobiilââʹnnemriâšldõõǥǥin še. Taarbšak Safari-neʹttlookki.

Iʹlmmet võõʹjjin neʹttpooʹštin Kela teeknlaž tuärjjõʹsse, tekninentuki@kela.fi, leʹbe teʹlfoonin 020 63 47 748.

Seidd peeiʹvtum 28.2.2024