Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz oođâsǩeʹrjj | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz oođâsǩeʹrjj

Oođâsǩeʹrjj teâđat ääiʹjpoddsaž ođđsin da viiŋkin sääʹmǩiõllsaž äʹššniiʹǩǩid da čõõnâsjooukid. Oođâsǩeʹrjj lij määŋgǩiõllsaž, da tõʹst ââʹnet lääʹdd di tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõl.

Tiʹlle oođâsǩeeʹrj

Seidd peeiʹvtum 19.10.2023

Mõõnn miõl leäk seeidast?