Opintoraha | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Opintoraha

17 vuotta täyttänyt opiskelija voi saada opintorahaa.

Opintorahan määrään vaikuttavat

 • minkä ikäinen olet
 • miten asut
 • oletko naimisissa
 • onko sinulla lapsia.

Pienimmät opintorahat ovat 8–43 euroa kuukaudessa. Pientä opintorahaa voi saada 17–19-vuotias opiskelija, joka asuu vanhempansa luona. Lapsettoman opiskelijan suurin mahdollinen opintoraha on noin 279 euroa kuukaudessa.

Alle 17-vuotias voi saada

 • opintorahaa, jos lapsilisä on lakkautettu
 • opintorahan oppimateriaalilisää, jos opinnot eivät ole maksutonta koulutusta.

Opintorahasta menee veroa. Et kuitenkaan joudu maksamaan opintorahastasi veroa, jos sinulla ei ole muita tuloja.

Lue lisää opintotuen hakemisesta (yleiskielellä).

Opintorahan huoltajakorotus

Jos olet alle 18-vuotiaan lapsen huoltaja, opintorahaasi lisätään huoltajakorotus. Se on vuonna 2024 noin 141 euroa kuukaudessa. Kela myöntää sen automaattisesti.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Voit saada oppimateriaalilisää, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Sinulla ei ole lapsia etkä ole naimisissa.
 • Vanhempiesi tulot ovat yhteensä enintään 41 100 euroa vuodessa.
 • Asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Et voi kuitenkaan saada oppimateriaalilisää, jos sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen.

Kenellä on oikeus maksuttomaan koulutukseen?

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

 • Olet suorittanut peruskoulun loppuun vuonna 2021 tai sen jälkeen.
 • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Kaikki koulutukset eivät ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.

Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

Oppimateriaalilisä on noin 52 euroa kuukaudessa.

Jos saat jo opintotukea, Kela myöntää sinulle oppimateriaalilisän automaattisesti. Sinun ei siis tarvitse hakea sitä erikseen. Jos et vielä saa mitään opintotukea mutta voit saada oppimateriaalilisää, hae opintotukea opintotukihakemuksella.

Vanhempien tulot

Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa siihen, saatko opintotukea ja kuinka paljon sitä saat. Sijaisvanhempien tai esimerkiksi isovanhempien tulot eivät vaikuta opintotukeen.

Jos vanhempasi ovat eronneet, Kela ottaa huomioon sen vanhemman tulot, jonka luona asut tai asuit viimeksi.

Korkeakouluopiskelijat

Jos opiskelet korkeakoulussa, vanhempiesi tulot eivät pienennä opintorahasi määrää eivätkä estä sen saamista. Jos vanhemmillasi on vain vähän tuloja, ne voivat vaikuttaa siten, että saat enemmän opintorahaa.

Lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai opistossa opiskelevat

Jos opiskelet lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai opistossa, vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotukeesi, jos jompikumpi seuraavista koskee sinua:

 • Olet alle 18-vuotias.
 • Asut vanhempasi luona.

Vanhempien tulot voivat pienentää opintotukesi määrää, korottaa sitä tai estää kokonaan opintotuen saamisen.

Jos asut itsenäisesti eli muualla kuin vanhempasi luona, vanhempiesi tulot eivät pienennä opintotukeasi, vaan voivat ainoastaan suurentaa sitä. Vanhempien tulot vaikuttavat kuitenkin siihen, saatko oppimateriaalilisää ja opintolainan valtiontakauksen.

Vanhempiesi tulot eivät vaikuta opintotukeesi, jos jokin seuraavista koskee sinua:

 • Olet täyttänyt 18 vuotta ja asut itsenäisesti.
 • Olet naimisissa.
 • Olet alaikäisen lapsen huoltaja.

Voit arvioida Kelan verkkosivuilla olevan laskurin avulla, kuinka paljon saat opintorahaa (yleiskielellä).

Lue lisää

Sivu päivitetty 9.2.2024