Kelan maksamat eläkkeet selkokielellä | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Erilaiset eläkkeet

Eläkettä voi saada monessa elämäntilanteessa. Eläkkeitä maksavat työeläkelaitokset ja Kela.

Voit saada eläkettä, kun saavutat eläkeiän. Ennen eläkeikää voit saada eläkettä työkyvyttömyyden tai työttömyyden perusteella. Lisäksi voit saada perhe-eläkettä, jos omaisesi kuolee.

Mitä eläkettä voit saada?

Eläkkeitä voi saada työeläkelaitoksista ja Kelasta. Työeläkelaitokset maksavat työeläkettä. Se perustuu palkkaan ja muihin työtuloihin. Jos työeläke on pieni, voit saada eläkettä myös Kelasta.

Työeläkelaitokset ja Kela maksavat eläkkeitä kolmenlaisessa tilanteessa. Voit saada eläkettä, kun saavutat eläkeiän. Ennen eläkeikää voit saada eläkettä työkyvyttömyyden tai työttömyyden perusteella. Lisäksi voit saada perhe-eläkettä, jos omaisesi kuolee.

Alla olevaan kuvaan on koottu eläkkeet ja sen vaihtoehdot eri tilanteissa.

Eläkejärjestelmä koostuu kahdesta osasta, työeläkelaitosten maksamista työeläkkeistä ja Kelan maksamista eläkkeistä. Eläke-etuuksia maksetaan työkyvyn heiketessä, eläkeiän täyttyessä ja omaisen kuollessa.

Eläkkeen lisäksi voit saada Kelasta

  • lapsikorotusta
  • eläkkeensaajan asumistukea
  • eläkettä saavan hoitotukea
  • rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää
  • toimeentulotukea.

Työeläke

Suurin osa eläkkeistä on työeläkkeitä. Työeläke kertyy, kun olet töissä ja saat palkkaa.

Työeläkkeitä hoitavat työeläkelaitokset, joita on useita.

Sinä ja työnantajasi olette maksaneet työvuosiesi aikana työeläkemaksuja. Eläkkeesi määrä riippuu siitä, kuinka paljon olet ansainnut työvuosiesi aikana.

Yksityinen yrittäjä on maksanut eläkemaksuja eläkeyhtiöön, jonka hän on valinnut.

Maatalousyrittäjä on maksanut eläkemaksuja omaan eläkelaitokseensa, Melaan.

Työeläkkeistä saat tietoa

Hae eläkettä myös ulkomaan työstä

Ulkomailla asuminen ja työskentely voivat vaikuttaa kansaneläkkeeseen ja perhe-eläkkeeseen. Jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla, voit saada eläkettä työskentelymaasta. Leski voi saada perhe-eläkettä maasta, jossa puoliso on työskennellyt.

Tiettyjä ulkomaan eläkkeitä voi hakea samalla lomakkeella kuin Suomen eläkkeitä.

Muista täyttää ja liittää hakemukseen myös lomake, jonka nimi on Liite U - Asuminen ja työnteko ulkomailla. Se tarvitaan eläkehakemuksen liitteeksi aina, jos olet asunut, työskennellyt tai opiskellut ulkomailla.

Miten haet eläkettä?

Hae eläkkeitä ja muita tukia verkossa (yleiskielellä). Voit hakea eläkettä tai tukea myös lomakkeella, jonka saat Kelan toimistoista ja verkkosivuilta (yleiskielellä).

Lapsikorotusta, leskeneläkettä ja lapseneläkettä voit hakea Kelasta vain lomakkeella. Voit postittaa lomakkeen Kelaan tai ottaa siitä kuvan ja lähettää sen OmaKelassa.

Eläkehakemuksen voit toimittaa myös mihin tahansa eläkelaitokseen.

Kelan vanhuuseläkettä ja takuueläkettä voit hakea myös puhelimessa tai suullisesti Kelan toimistossa.

Hae vanhuuseläkettä muutamaa kuukautta ennen kuin olet jäämässä eläkkeelle.

Kela voi maksaa eläkkeitä jälkikäteen korkeintaan 6 kuukauden ajalta.

Voit pyytää arviota eläkkeestä etukäteen

Jos haluat selvittää etukäteen, voitko saada kansaneläkettä, voit pyytää arvion työeläkkeestäsi omasta eläkelaitoksestasi.

Saat arvion myös verkosta (tyoelake.fi, yleiskielellä).

Palvelu ohjaa oman työeläkelaitoksesi palveluun.

Pyydä sen jälkeen Kelasta arvio kansaneläkkeestä ja siitä, voitko saada takuueläkettä.

Kysy lisää palvelunumerosta 020 692 202.

Lue lisää