Töissä ulkomailla | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Töissä ulkomailla

Työskentely EU-maassa, Eta-maassa, Sveitsissä tai Isossa-Britanniassa

Jos menet töihin näihin maihin, lyhytkin työskentely vaikuttaa niin, että sinulla ei ole enää oikeutta Kelan tukiin.

Voit kuitenkin saada tukea siitä maasta, jossa työskentelet. Voit saada tukea, vaikka et asu siinä maassa, jossa teet töitä.

Työntekijät kuuluvat vain yhden maan sosiaaliturvaan kerrallaan. Et siis voi samanaikaisesti kuulua Suomen sosiaaliturvaan, jos kuulut jonkin muun maan sosiaaliturvaan.

Rajatyöntekijät

Rajatyöntekijä on henkilö, joka palaa säännöllisesti päivittäin tai vähintään kerran viikossa vakinaiseen asuinmaahansa.

Jos työskentelet rajatyöntekijänä toisessa EU-maassa tai Eta-maassa, sinulla on oikeus työskentelymaasi tukiin. Tuen saamiseen ei vaikuta se, missä maassa asut.

Lähetetyt työntekijät

Lähetettyjä työntekijöitä ovat henkilöt, jotka suomalainen työnantaja on lähettänyt töihin ulkomaille.

Muutat EU-maahan, Eta-maahan, Sveitsiin tai Isoon-Britanniaan

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin näihin maihin, sinulla on yleensä oikeus Kelan tukiin.

Työnantajasi täytyy hakea sinulle Eläketurvakeskuksesta A1-todistus. Sillä osoitat toisessa maassa, että työnantajasi maksaa sosiaaliturvamaksut Suomeen.

Lisätietoja todistuksen hakemisesta saat Eläketurvakeskuksesta (elaketurvakeskus.fi, yleiskielellä).

Muutat maahan, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin sosiaaliturvasopimusmaahan, sinulla on yleensä edelleen oikeus Kelan tukiin. Työkomennus voi tällöin kestää yli 6 kuukauttakin.

Työnantajasi täytyy hakea sinulle lähetetyn työntekijän todistus. Sen saa Eläketurvakeskuksesta. Todistuksen perusteella Kela tutkii, voidaanko sinulle edelleen maksaa tukia.

Muutat muualle

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin alle 6 kuukaudeksi muuhun kuin EU-maahan, Eta-maahan, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai sosiaaliturvasopimusmaahan, sinulla on edelleen oikeus Kelan tukiin.

Jos työnantajasi lähettää sinut töihin yli 6 kuukaudeksi, ilmoita yhdessä työnantajasi kanssa ulkomaan työstä Kelaan. Ilmoitus täytyy tehdä viimeistään, kun olet palaamassa Suomeen.

Sivu päivitetty 5.1.2024