Oikeus tukiin ulkomailla | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Oikeus Kelan tukiin ulkomailla

Jos sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, voit saada ulkomailla yleensä samoja tukia, joita saat Suomessa. Ulkomaille voidaan maksaa esimerkiksi lapsilisää, äitiysavustusta ja muita lapsiperheen tukia.

Kaikkia Kelan tukia ei kuitenkaan makseta ulkomaille.

Eläkkeiden maksaminen ulkomaille

Jos saat eläkettä ja muutat vakinaisesti ulkomaille, Kela maksaa sinulle kansaneläkettä ja perhe-eläkettä enintään vuoden ajan muutosta.

EU-maihin, Eta-maihin, Sveitsiin, Isoon-Britanniaan tai sosiaaliturvasopimusmaihin muuttaville Kela maksaa eläkettä kuitenkin yleensä pidemmän ajan.

Työkyvyttömyyseläkettä Kela maksaa vain EU-maihin, Eta-maihin ja Sveitsiin. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä ja suunnittelet muuttoa muualle, ota ennen muuttoa yhteyttä Kelaan. Kela selvittää, onko sinulla oikeus eläkkeeseen.

Takuueläkettä ei makseta, jos muutat vakinaisesti ulkomaille.

Työeläkkeiden karttumisesta ja maksamisesta ulkomaille saat lisätietoa Eläketurvakeskuksesta (www.elaketurvakeskus.fi, yleiskielellä).

Esimerkki: Yhdysvaltoihin opiskelemaan

Helsingin yliopistossa opiskeleva Ville lähtee vaihto-opiskelijaksi Yhdysvaltoihin 9 kuukaudeksi. Koska Ville on opiskelija, hänellä on oikeus Kelan tukiin. Päätoiminen opiskelija voi saada Kelan tukia myös yli 6 kuukauden ulkomailla opiskelun ajan.

Esimerkki: Etelä-Afrikkaan töihin

Nelli muuttaa 5 kuukaudeksi töihin Etelä-Afrikkaan. Hänen perheensä muuttaa mukana. Nellillä ja hänen perheellään säilyy oikeus Kelan tukiin, koska oleskelu ulkomailla kestää alle 6 kuukautta. Heillä on oikeus niihin Kelan tukiin, joita voidaan maksaa ulkomaille. Ulkomaille ei makseta esimerkiksi yleistä asumistukea tai lasten kotihoidon tukea.

Jos Nellin perhe muuttaisi Etelä-Afrikkaan vakinaisesti, heidän oikeutensa Kelan tukiin päättyisi muuttohetkeen.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Voit tilata Kelasta eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Kortti on maksuton. Kun sinulla on kortti, saat hoitoa äkilliseen sairauteen EU-maassa, Eta-maassa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa samaan hintaan kuin paikalliset asukkaat.

Voit tilata kortin verkossa (yleiskielellä) tai soittaa palvelunumeroon 020 692 204. Verkossa voit tilata kortin myös lapsellesi.

Sivu päivitetty 5.1.2024