Peruspäiväraha | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Peruspäiväraha

Peruspäiväraha on toinen Kelan maksamista työttömyystuista. Jos kuulut työttömyyskassaan, voit saada ansiopäivärahaa.

Voitko saada peruspäivärahaa?

Jos jäät työttömäksi, voit saada peruspäivärahaa, jos

Lue tarkemmin peruspäivärahan ehdoista alle 25-vuotiaille.

Kuinka paljon voit saada peruspäivärahaa?

Peruspäivärahaa maksetaan
37,21 e/pv
Keskimäärin peruspäiväraha on
800,02 e/kk

Maksat veroa peruspäivärahasta.

Jos saat palkkaa esimerkiksi osa-aikatöistä, se vähentää peruspäivärahan määrää. Saat silloin soviteltua peruspäivärahaa.

Peruspäivärahaa maksetaan 5 arkipäivältä viikossa (myös arkipyhiltä).

Korotukset peruspäivärahaan

Työttömyystuen suojaosa ja lapsikorotukset poistuivat 1.4.2024

Kelan peruspäivärahasta poistuivat 300 euron suojaosa ja lapsikorotukset 1.4.2024.

Lue lisää

Jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun, voit saada sen ajalta peruspäivärahan korotettuna. Korotusosa on 5,29 e/pv eli keskimäärin 111 e/kk. Korotusta voi saada korkeintaan 200 arkipäivää.

Peruspäivärahasta vähennettävät tuet

Jos saat muita tukia, niiden määrä vähennetään yleensä suoraan saamastasi peruspäivärahasta. Jos saat joka kuukausi maksettavaa tukea, sen määrä yhtä päivää kohden lasketaan siten, että koko kuukauden tuen määrä jaetaan 21,5:llä.

Saat peruspäivärahaa vähemmän, jos saat myös lasten kotihoidon tukea. Peruspäivärahasta vähennetään saamasi kotihoidon tuen määrä.

Myös avo- tai aviopuolisosi saama kotihoidon tuki vähennetään sinun peruspäivärahastasi, jos puolisosi

 •  käy säännöllisesti osa-aikatyössä
 •  opiskelee
 •  saa tuloja omasta yrityksestä.

Puolisosi saama kotihoidontuki voidaan vähentää sinun peruspäivärahastasi, koska se on perhekohtainen tuki. Vaikka tuki maksettaisiin puolisollesi, se on myös sinun tukesi.

Puolisosi saamaa kotihoidon tukea ei kuitenkaan vähennetä sinun peruspäivärahastasi, jos

 • puolisosi on myös työttömänä ja lasten kotihoidon tuki maksetaan hänelle
 • puolisosi hoitaa lasta kokoaikaisesti eikä hänellä ole lapsenhoidon takia oikeutta työttömyystukeen
 • puolisosi saa kotihoidon tuen lisäksi vanhempainpäivärahaa.

Esimerkki

Milla on työtön ja saa peruspäivärahaa. Hänen puolisonsa Matias hoitaa heidän lastaan kotona ja saa kotihoidon tukea. Matias käy toisinaan keikkatöissä. Siksi hänen saamansa kotihoidon tuen määrä vähennetään Millan peruspäivärahasta. Jos Matias ei kävisi töissä, hänen kotihoidon tukeaan ei vähennettäisi Milla peruspäivärahasta.

Seuraavat tuet eivät vaikuta työttömyystuen määrään:

 • lapsilisä
 • elatusapu tai -tuki
 • yleinen asumistuki tai eläkkeensaajan asumistuki
 • toimeentulotuki
 • eläkettä saavan hoitotuki tai vammaistuki
 • tapaturmavakuutuslain mukaan maksettu haittaraha tai sotilasavustus
 • sotilasvammalain mukainen elinkorko tai täydennyskorko.

Arvioi peruspäivärahan määrä

Siirry laskuriin

Kuinka kauan voit saada peruspäivärahaa?

Peruspäivärahassa on 7 arkipäivän omavastuuaika, joka alkaa siitä päivästä, jona olet ilmoittautunut työttömäksi. Siltä ajalta et saa tukea. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 400 arkipäivän ajan. Jos sinulla on työhistoriaa alle 3 vuotta, voit saada päivärahaa enintään 300 arkipäivää.

Jos työssäoloehtosi on täyttynyt sen jälkeen, kun olet täyttänyt 58 vuotta, voit saada päivärahaa enintään 500 arkipäivää. Lue muita ikääntyvän työttömän ehtoja tukeen.

Voit seurata enimmäisajan kertymistä OmaKelassa.

Peruspäivärahan 7 arkipäivän omavastuuaika kuuluu aina kunkin 400 arkipäivän enimmäisajan alkuun. Se asetetaan kuitenkin enintään kerran vuodessa.

Peruspäivärahan jälkeen voit saada työmarkkinatukea, jos sen saamisen ehdot täyttyvät. Kun peruspäivärahan enimmäisaika on täyttymässä, pyydämme sinulta automaattisesti työmarkkinatuen myöntämiseen tarvittavat tiedot.

Jos olet työtön, lähellä eläkeikää ja olet täyttänyt työssäoloehdon, voit saada peruspäivärahaan lisäpäiviä ja päästä niin sanottuun eläkeputkeen. Oikeus lisäpäiviin on vain palkansaajan peruspäivärahan saajilla, ei yrittäjillä.

Sinulla on oikeus peruspäivärahan lisäpäiviin, jos olet ennen 500 päivän enimmäismaksuajan täyttymistä täyttänyt

 • 61 vuotta ja syntynyt vuosina 1957–1960
 • 62 vuotta ja syntynyt vuosina 1961–1962
 • 63 vuotta ja syntynyt vuonna 1963
 • 64 vuotta ja syntynyt vuonna 1964.

Lisäpäivien saaminen edellyttää myös, että olet ollut töissä vähintään 5 vuotta edellisen 20 vuoden aikana. Peruspäivärahan lisäpäiviä maksetaan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta. Sen jälkeen voit saada eläkettä.

Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneet eivät voi saada peruspäivärahan lisäpäiviä.

Näin haet peruspäivärahaa

 1. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin (tyomarkkinatori.fi). Peruspäivärahaa ei voida maksaa, jos et ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi.
 2. Hae peruspäivärahaa OmaKelassa.
 3. Ota liitteistä kuvat ja lähetä ne OmaKelassa. Hakemuksessa kerrotaan, mitä liitteitä tarvitset.
 4. OmaKelassa näet, onko hakemuksesi ratkaistu, kuinka paljon tukea saat ja milloin se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat päätöksen myös kotiisi postitse, jos et ole luopunut paperipostista.

Jos et voi käyttää OmaKelaa, postita hakemus Kelaan. Tallenna lomake Työttömyysetuushakemus TT1 (pdf) laitteellesi ja täytä se tallentamisen jälkeen. Lähetä tulostettu lomake ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hae peruspäivärahaa

Kirjaudu OmaKelaan

Muista nämä, kun haet peruspäivärahaa

Merkitse hakemukseen päivät heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Jätä ensimmäinen hakemus kuitenkin vasta 7 työttömyyspäivän jälkeen, jotta omavastuuaika on ehtinyt kulua.

Peruspäivärahan ensimmäinen maksujakso on 2 viikkoa. Sen jälkeen tuki maksetaan 4 viikon välein työttömyysajan ilmoituksen perusteella.

Voit ilmoittaa hakemuksessa työttömyysaikasi ainoastaan jälkikäteen. Peruspäivärahan takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Saamme TE-palveluilta hakemuksen ratkaisemiseen tarvittavan työvoimapoliittisen lausunnon. Sinun ei siis tarvitse lähettää sitä itse.

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Hyödynnämme näitä tietoja hakemuksen käsittelyssä. Tarvittaessa pyydämme sinulta lisätietoja.

TE-palveluihin lähettämäsi liitteet eivät ole Kelan käytettävissä.

Ilmoita muutoksista, jotka vaikuttavat peruspäivärahaan

Jos saat peruspäivärahaa, sinun täytyy ilmoittaa Kelaan, jos

 • teet työttömyysaikana töitä
 • sinulle syntyy lapsi tai perhesuhteet muuttuvat muulla tavalla.

Kun ilmoitat muutoksista, saat tuen oikean suuruisena etkä jää ilman sinulle kuuluvaa tukea. Lue lisää muutoksista ilmoittamisesta.

Jos et ilmoita muutoksista, sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti. Silloin tukea joudutaan perimään myöhemmin takaisin. Lue lisää  takaisinperinnästä.

Tarkista myös, miten elämäntilanteesi muutos vaikuttaa muihin Kelalta saamiisi tukiin.

Aiheesta selkokielellä ja viittomakielellä

Jäikö jotain epäselväksi?

Kysy chattirobotilta tai soita Kelan asiakaspalveluun.

020 692 210
020 692 210

Mitä muuta elämääsi kuuluu?

 • Kaipaatko apua asumismenoihin?

  Asumistuki voi paikata pienentyneitä tuloja ja auttaa asumismenoissa. Lue, mihin menoihin asumistukea voi saada.

 • Jos toimeentulo on tiukoilla

  Työttömyyden aikana rahaa voi olla todella vähän. Silloin toimeentulotuki voi auttaa pahimman yli.

 • Sairastuitko?

  Jos olet sairaana, kannattaa hakea työttömyystuen sijaan sairauslomaa ja sairauspäivärahaa. Näin esimerkiksi peruspäivärahan 400 päivän enimmäisaika ei kulu sairausloman aikana.

Sivu päivitetty 7.6.2024