Anvisningar om enskilda förmåner

I nedanstående tabell finns länkar till anvisningar (PDF) som FPA använder som hjälp vid förmånsavgöranden. De är primärt avsedda för internt bruk vid FPA.

Arbetsförmåga

Boende

Efterlevande

Flyttning

Funktionshindrad

Företagshälsovård

Förälder

Kort från FPA

Pensionärer

Rehabilitering

Sjuk

Studerande

Utan arbete

Utkomststöd

Värnpliktig

Handläggningsanvisningar