FPA:s förmånsanvisningar | Om FPA | FPAGå till innehållet

FPA:s förmånsanvisningar

FPA:s förmånsanvisningar används av FPA som hjälp vid förmånsavgöranden. De är primärt avsedda för internt bruk vid FPA.

Du kan läsa och ta en utskrift av anvisningarna i PDF-format. Datumet för den senaste  uppdateringen syns på första sidan av anvisningarna.

Anvisningarna består av följande helheter:

Uppgifternas riktighet

Vi uppdaterar regelbundet anvisningarna. Att uppgifterna i anvisningarna är riktiga, oförändrade och aktuella kan vi likväl inte garantera i alla situationer. FPA ansvarar inte för skada som eventuellt förorsakas genom användningen av anvisningarna.

Vad tycker du om sidan?