Elatustuen ja elatusavun maksuvaatimus

Jos Kela maksaa lapselle jo elatustukea, kunta voi vaatia sen maksamista itselleen siltä ajalta, kun lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa.

Kunta voi vaatia hoidon ajalta myös elatusavun maksamista itselleen, jos

 • elatusvelvollinen ei ole maksanut hänen vastuullaan olevaa elatusapua ja
 • Kela maksaa tästä syystä elatustukea lapselle.

Kunnan täytyy vaatia elatustuen ja elatusavun maksamista itselleen vähintään 2 viikkoa ennen maksupäivää. Elatustuen maksupäivä on kalenterikuukauden 10. päivä. Elatusavun maksupäivä on kalenterikuukauden 25. päivä.

Kela maksaa kunnalle ne elatusavut, joiden maksupäivä osuu kunnan tekemän maksuvaatimuksen ajalle. Asiaan ei vaikuta se, miltä ajalta elatusapuvelka on muodostunut.

Maksuvaatimuksen tekeminen

 1. Kunta voi tehdä maksuvaatimuksen
 2. Kerro hakemuksen Lisätietoja-kohdassa tai vapaamuotoisesti:
  • mistä alkaen tai minkä ajanjakson lapsi on laitos- tai perhehoidossa
  • aika, jota maksuvaatimus koskee
  • elatustuen saajan nimi ja henkilötunnus
  • elatusavun maksajan nimi ja henkilötunnus
  • yhden/jokaisen elatusapuerän euromäärä, jos kunta hakee itselleen myös elatusapua
  • lapsi tai lapset, joille tukea on myönnetty
  • sen sosiaalihuollon toimielimen tiedot, jolle tuki vaaditaan maksettavaksi
  • asiaa hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero
  • maininta laista, johon maksuvaatimus perustuu:
   • jos kunta hakee pelkkää elatustukea, hakemus perustuu elatustukilain 11. pykälän 4. momenttiin tai asiakasmaksulain 7. tai 14. pykälään.
   • jos kunta hakee myös elatusapua, hakemus perustuu asiakasmaksulain 7. tai 14. pykälään
   • allekirjoitus.
 3. Toimita lomake tai vapaamuotoinen ilmoitus Kelaan postitse (Tietoa Kelasta -osio).
 4. Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.

Kunta voi saada itselleen elatusapua enintään sen summan, jonka se on ilmoittanut hakemuksessaan. Elatusapuerän suuruus vaihtelee kuukausittain sen mukaan, kuinka paljon elatusapuvelkaa Kela saa perittyä elatusvelvolliselta. Elatusapuerän suuruus voi siis jäädä myös haettua summaa pienemmäksi.

Maksuvaatimus tekeminen Kelmussa

 

Kunta voi tehdä maksuvaatimuksen elatustuesta tai elatusavusta myös sosiaalitoimen etuustietopalvelussa Kelmussa silloin, kun maksuvaatimus perustuu asiakasmaksulain 7. tai 14. pykälään.

Kun teet maksuvaatimuksen Kelmussa, sinun täytyy tietää, kenelle Kela maksaa lapsen elatustuen. Merkitse maksuvaatimukseen kyseisen henkilön henkilötunnus. Jos lapsella on elatusvelvollinen, tarvitset hakemukseen myös hänen henkilötunnuksensa.

Et voi tehdä maksuvaatimusta Kelmussa, jos elatustuen saajalla on useampi lapsi ja vain yksi lapsista on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa. Tee silloin maksuvaatimus lomakkeella EV255 (pdf).

Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.