Työmarkkinatuen laskutus | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Työmarkkinatuen laskutus kunnilta

Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta. Kela laskuttaa maksamansa työmarkkinatuen kunnilta jälkikäteen.

Kunnan osuus työmarkkinatuen rahoituksesta

Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhteensä 300 päivää.

Sen jälkeen valtio ja työmarkkinatuen saajan kotikunta rahoittavat työttömyyden ajalta maksetun työmarkkinatuen puoliksi sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea 1 000 päivää. Sen jälkeen kotikunnan rahoitusosuus suurenee 70 %:iin.

Kotikunta on se kunta, joka on merkitty väestörekisteriin henkilön vakituiseksi kotikunnaksi sillä hetkellä, kun Kela maksaa työmarkkinatuen.

Kela laskuttaa kuntaa vain työttömyyden ajalta maksetusta työmarkkinatuesta. Mukaan lasketaan kaikki ne päivät, jolloin työmarkkinatukea on maksettu työttömyyden perusteella. Lisäksi mukaan lasketaan ne päivät, joilta henkilö saa soviteltua työmarkkinatukea.

Sen sijaan mukaan ei lasketa päiviä, joina henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa ja saanut sen ajalta työmarkkinatukea. Niillä palveluilla tarkoitetaan työttömyysturvalain 1. luvun 5. §:n mukaisia valtion rahoittamia palveluita.

Työmarkkinatuen maksupäivien kertymä nollautuu ja alkaa alusta vasta sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon, ja saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa (ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa).

Laskutus

Kela laskuttaa kuntia jälkikäteen kalenterikuukausittain. Esimerkiksi tammikuun lasku lähetetään helmikuun puolessa välissä. Laskun eräpäivä on kunkin kalenterikuukauden 28. päivä.

Kunta saa työmarkkinatuen laskun verkkolaskuna. Jos kunnalla ei ole käytössään verkkolaskua, lasku toimitetaan paperilaskuna.

Laskun liite etuustietopalvelu Kelmussa

Työmarkkinatuen laskuun liittyvä henkilöluettelo on Kelan etuustietopalvelu Kelmussa. Saat Kelmusta laskutuskuukauden yhteenvedon ja erittelyt kuukauden aikana maksetuista, palautetuista ja korjatuista työmarkkinatuista.

Toimi alla olevien ohjeiden mukaan.

  1. Kirjaudu Kelmuun Suomi.fi–tunnistuksella. Huomaa, että tarvitset Suomi.fi-valtuuden "Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu".
  2. Valitse Kelmussa käyttötarkoitukseksi ”Työmarkkinatukilista”.
  3. Siirry sivulle ”Kelan välittämät ilmoitukset”. Saat laskun liiteluettelon tältä sivulta.

Luetteloissa on seuraavat tiedot:

  • henkilön nimi
  • henkilötunnus
  • aika, jolta kuntaa veloitetaan
  • henkilöä koskeva kunnan maksuosuus.

Henkilön nimen edessä on *-merkki, jos henkilö on ensi kertaa laskutuksen piirissä. Nimen edessä on **-merkki, jos henkilö on kyseisen kunnan listalla ensimmäistä kertaa, mutta on ollut jo aikaisemmin jonkin muun kunnan listalla.

Raportit työmarkkinatuen saajien määrästä

Voit hakea Kelan tilastotietokannasta eli Kelastosta erilaisia raportteja Kelan työttömyysturvaetuuksien saajista ja työttömyyden perusteella maksettujen tukipäivien kertymästä. Voit valita raporttiin esimerkiksi tiedot siitä, kuinka monelle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300 tai 1 000 päivän ajalta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021