Kuntalisä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntalisä

Kuntalisä on osa Kelan maksamaa kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea. Kuntalisää voidaan maksaa joko kumpaankin tukeen tai vain toiseen niistä.

Kuntalisä on kuntakohtainen. Sen maksaminen ja määrä perustuvat kunnan päätökseen.

Kuntalisän maksajana Kela tai kunta itse

Kunta voi maksaa kuntalisää itse tai Kelan kautta.

Jos kunta haluaa maksaa kuntalisän Kelan kautta, kunta ja Kela tekevät kuntalisäsopimuksen.

Kunta täyttää Kelan sopimuspohjan. Kela maksaa kuntalisän vain sopimukseen kirjattujen ehtojen mukaisesti ja vain niihin tukiin, jotka sisältyvät sopimukseen.

Kuntalisäsopimuksen voi tehdä joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi. Kuntalisän maksaminen Kelan kautta on kunnille maksutonta.

Kunta voi myös maksaa kuntalisää itse. Silloin kunta ja Kela eivät tee sopimusta, koska Kela ei ole mukana kuntalisän maksamisessa. Tällöin kunta voi määritellä kuntalisän maksamisen ehtoja vapaammin.

Jos kunta haluaa tehdä kuntalisäsopimuksen Kelan kanssa tai muuttaa sopimuksen ehtoja, kunnan edustajan pitää ottaa yhteyttä Kelaan. Kelan on saatava tieto kuntalisäsopimuksen solmimisesta ja muutoksista vähintään 2 kuukautta ennen sopimuksen haluttua voimaantuloa.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?