Lastenhoidon tuen laskutus

Kela laskuttaa kunnilta lastenhoidon tuen etukäteen joka kuukausi. Kunnat saavat laskun joka kuun 15. päivä, ja laskun eräpäivä on saman kuukauden 20. päivä.

Laskutuksen aikataulua ei voi muuttaa, sillä se on määrätty laissa. Kela ei voi laskuttaa lastenhoidon tukea sähköisesti.

Kela lähettää kunnille joka kuukauden lopussa maksu- ja saajaluettelot, joissa on eritelty maksetut tuet ja tukien saajat.