Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että

  • olet ollut vähintään 8 vuotta työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä
  • nykyinen työsuhteesi tai päätoiminen yritystoimintasi on kestänyt vähintään vuoden
  • olet työstäsi opintovapaalla
  • et saa muuta tukea opintoihisi.

Kahdeksan vuoden työhistoria oikeuttaa enintään 18 kuukauden aikuiskoulutustukeen (1.8.2013 alkaen 19 kuukauden). Palkansaajalla aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, ja tuen määrä vastaa suuruudeltaan työttömyysturvaa ilman korotusosia. Yrittäjä on oikeutettu ainoastaan tuen perusosaan. Osa-aikaisesti opiskelevalle palkansaajalle aikuiskoulutustuki voidaan myöntää soviteltuna aikuiskoulutustukena. Etuus on veronalaista tuloa.

Hae aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta.

Kelasta aikuiskoulutustukeen liittyvä opintolainan valtiontakaus

Kela myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintolainan valtiontakauksen. Lainatakauksen saaminen edellyttää, että saat aikuiskoulutustukea yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa. Kela saa tiedon sinulle myönnetystä aikuiskoulutustuesta suoraa Koulutusrahastolta. Jotkut saamasi etuudet voivat estää lainatakauksen saamisen. Tulot tai omaisuus eivät vaikuta lainan saamiseen.

Aikuiskoulutustukeen liittyvässä opintolainassa on samat ehdot kuin opintotuen opintolainassa. Tutustu huolellisesti erityisesti opintolainan takaisinmaksuun ja korkoihin.

Aikuiskoulutustukeen liittyvän opintolainan valtiontakaus on 300 euroa kuukaudessa. Takaus on korotettu, jos suoritat opintojasi ulkomailla. Ulkomailla opiskelevan opintolainan valtiontakaus on 600 euroa kuukaudessa 1.8.2011 lukien.

Näin haet

  • Voit hakea aikuiskoulutustukeen liittyvää lainatakausta verkossa Kelan asiointipalvelussa. Pääset kirjautumaan palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai sähköisellä henkilökortilla.
  • Voit hakea lainatakausta myös Aikuiskoulutustukeen liittyvän opintolainan valtiontakaushakemuksella (lomake OT12). Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen Kelan internetsivuilla ja toimittaa sen aikuiskoulutustukihakemuksen mukana Kelan toimistoon, Koulutusrahastoon tai oppilaitokseesi.
  • Voit saada lainatakauksen sitä edeltävän kuukauden alusta, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan, Koulutusrahastoon tai oppilaitokseen.

Muut tuet aikuisopiskelijalle

Älä hae aikuiskoulutustukea ja opintotukea samanaikaisesti. Jos haet Koulutusrahastolta aikuiskoulutustukea, hae opintotukea vasta sen jälkeen, kun olet saanut hylkäävän päätöksen aikuiskoulutustuesta. Selvitä opintotukihakemuksessasi, milloin olet hakenut aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. Tällöin opintotuki voidaan myöntää sinulle takautuvasti sen kuukauden alusta lukien, jona olet jättänyt aikuiskoulutustukea koskevan hakemuksen Koulutusrahastoon.

Jos olet aloittanut korkeakouluopinnot lukuvuonna 2005–2006 tai sen jälkeen, voit saada verotuksen opintolainavähennyksen, jos suoritat korkeakoulututkinnon määräajassa ja sinulla on tutkinnon suorittamislukukauden lopussa korkeakouluopintojen aikana nostettua opintolainaa yli 2 500 euroa.

Viimeksi muokattu 27.06.2013
Sivu päivitetty 19.10.2012