Aikuiskoulutustuki

Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustukea omaehtoiseen koulutukseen osallistuvalle aikuisopiskelijalle, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä.

Aikuiskoulutustuen saaminen edellyttää, että

  • olet ollut vähintään 8 vuotta työelämässä työntekijänä tai yrittäjänä
  • nykyinen työsuhteesi tai päätoiminen yritystoimintasi on kestänyt vähintään vuoden
  • olet työstäsi opintovapaalla
  • et saa muuta tukea opintoihisi.

Kahdeksan vuoden työhistoria oikeuttaa enintään 19 kuukauden aikuiskoulutustukeen. Palkansaajalla aikuiskoulutustuki muodostuu perusosasta sekä ansio-osasta, ja tuen määrä vastaa suuruudeltaan työttömyysturvaa ilman korotusosia. Yrittäjä on oikeutettu ainoastaan tuen perusosaan. Osa-aikaisesti opiskelevalle palkansaajalle aikuiskoulutustuki voidaan myöntää soviteltuna aikuiskoulutustukena. Etuus on veronalaista tuloa.

Hae aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta.

Kelasta aikuiskoulutustukeen liittyvä opintolainan valtiontakaus

Kela myöntää aikuiskoulutustukea saavalle opintolainan valtiontakauksen. Lainatakauksen saaminen edellyttää, että saat aikuiskoulutustukea yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa. Voit saada lainatakauksen niiltä kuukausilta, joissa on vähintään 18 huomioon otettavaan aikuiskoulutustukijaksoon kuuluvaa kalenteripäivää (jakson on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään 8 viikkoa).

Kela saa tiedon sinulle myönnetystä aikuiskoulutustuesta suoraa Koulutusrahastolta. Jotkut saamasi etuudet voivat estää lainatakauksen saamisen. Tulot tai omaisuus eivät vaikuta lainan saamiseen.

Aikuiskoulutustukeen liittyvässä opintolainassa on samat ehdot kuin opintotuen opintolainassa. Tutustu huolellisesti erityisesti opintolainan takaisinmaksuun ja korkoihin.

Aikuiskoulutustukeen liittyvän opintolainan valtiontakaus on 400 euroa kuukaudessa 1.8.2014 alkaen. Sitä edeltävältä ajalta se on 300 euroa kuukaudessa.

Takaus on korotettu, jos suoritat opintojasi ulkomailla. Ulkomailla opiskelevan opintolainan valtiontakaus on 700 euroa kuukaudessa 1.8.2014 alkaen. Sitä edeltävältä ajalta se on 600 euroa kuukaudessa.

Näin haet

  • Voit hakea aikuiskoulutustukeen liittyvää lainatakausta verkossa Kelan asiointipalvelussa. Pääset kirjautumaan palveluun verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmanteella
  • Voit hakea lainatakausta myös Aikuiskoulutustukeen liittyvän opintolainan valtiontakaushakemuksella (lomake OT 12). Voit täyttää ja tulostaa lomakkeen Kelan internetsivuilla ja toimittaa sen Kelan toimistoon, oppilaitokseesi tai aikuiskoulutustukihakemuksen mukana Koulutusrahastoon.
  • Voit saada lainatakauksen sitä edeltävän kuukauden alusta, kun hakemuksesi on saapunut Kelaan, oppilaitokseesi tai aikuiskoulutustukihakemuksen mukana Koulutusrahastoon.

Muut tuet aikuisopiskelijalle

Älä hae aikuiskoulutustukea ja opintotukea samanaikaisesti. Jos haet Koulutusrahastolta aikuiskoulutustukea, hae opintotukea vasta sen jälkeen, kun olet saanut hylkäävän päätöksen aikuiskoulutustuesta. Selvitä opintotukihakemuksessasi, milloin olet hakenut aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta. Tällöin opintotuki voidaan myöntää sinulle takautuvasti sen kuukauden alusta lukien, jona olet jättänyt aikuiskoulutustukea koskevan hakemuksen Koulutusrahastoon.

Jos olet aloittanut korkeakouluopinnot lukuvuonna 2005–2006 tai sen jälkeen, voit saada verotuksen opintolainavähennyksen, jos suoritat korkeakoulututkinnon määräajassa ja sinulla on tutkinnon suorittamislukukauden lopussa korkeakouluopintojen aikana nostettua opintolainaa yli 2 500 euroa.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 3.10.2014
Sivu päivitetty 19.10.2012