Asumislisä

Voit saada asumislisää, jos asut vuokra- tai asumisoikeusasunnossa. Voit saada asumislisää vain opiskelukuukausilta ja vain sellaiseen asuntoon, josta käsin voit suorittaa opintojasi.

Opiskelijat yleiseen asumistukeen 1.8.2017

Opintotuen asumislisän maksaminen päättyy. Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Asumislisä säilyy ulkomailla opiskelevilla sekä Suomessa kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Lue lisää

Jos olet alle 17-vuotias, voit saada asumislisää, vaikka et saa vielä opintorahaa. Vanhempiesi tulot kuitenkin vaikuttavat asumislisään siihen asti, kun olet täyttänyt 18 vuotta.

Asunto voi olla itsenäinen huone tai huoneisto. Voit saada asumislisää myös väliaikaiseen asuntoon, kuten hotellihuoneeseen, lomamökkiin tai yhteismajoitukseen, kuitenkin enintään lukukauden ajan.

Jos asut tilapäisesti muualla kuin opiskeluasunnossasi lukuvuoden normaalien tukikuukausien aikana, voit silti saada asumislisän opiskeluasuntoosi.  Asumislisän saaminen edellyttää, että maksat poissaolosi aikana vuokraa opiskeluasunnostasi, et ole vuokrannut asuntoa eteenpäin etkä saa asumislisää muuhun asuntoon. Voit saada asumislisää poissaolosi aikana enintään 3 kuukaudelta (enintään 2 kuukaudelta, jos poissaolo on alkanut ennen 1.8.2016).

Kuka ei voi saada asumislisää

Et voi saada asumislisää seuraavissa tilanteissa:

Puoliso tarkoittaa avio- tai avopuolisoa tai rekisteröidyn parisuhteen toista osapuolta. Avopuoliso voi 1.3.2017 alkaen olla myös samaa sukupuolta.

Lapsen kanssa asuminen

Jos sinulla tai puolisollasi on lapsi, joka asuu kanssasi samassa asunnossa, et saa yleensä asumislisää vaan yleistä asumistukea. Voit kuitenkin saada asumislisää, jos

 • asut lapsesi tai puolisosi lapsen kanssa asunnossa, jonka olet vuokrannut opiskelusi vuoksi ja
 • vuokraamasi asunto sijaitsee eri paikkakunnalla kuin perheesi vakituinen asunto ja
 • perheesi vakituisessa asunnossa asuu opiskelusi aikana joku perheenjäsenistä, esimerkiksi puolisosi.

Jos koko perheesi asuu samassa asunnossa, et voi saada asumislisää. Silloin voitte hakea perheenä yleistä asumistukea.

Voit saada asumislisää myös silloin, jos opiskelet ulkomailla ja asut lapsesi tai puolisosi lapsen kanssa samassa asunnossa.

Maksuton asuntolapaikka

Jos voit asua oppilaitoksesi asuntolassa maksuttomasti, et voi yleensä saada asumislisää vuokra-asuntoon. Voit kuitenkin saada asumislisää seuraavissa tilanteissa:

 • Sinulla on jo ennen opiskelupaikan hakemista ollut asunto, josta käsin voit suorittaa opintojasi.
 • Asut puolisosi kanssa asunnossa, josta käsin voit suorittaa opintojasi.
 • Et voi asua asuntolassa terveydellisistä tai muista erityisen painavista syistä.
 • Et saa asua asuntolassa viikonloppuisin tai opiskeluaikaan sisältyvinä loma-aikoina tai jos asuminen on silloin maksullista. Voit asua opiskelupäivät asuntolassa, vaikka saisit asumislisää vuokra-asuntoosi. Asuntolamaksuja ei silloin hyväksytä asumismenoiksi.

Asumislisä vai yleinen asumistuki

Jos et saa asumislisää, voit hakea yleistä asumistukea. Hae yleistä asumistukea seuraavissa tilanteissa:

 • Sinulla tai puolisollasi on lapsi, joka asuu kanssasi samassa asunnossa.
 • Olet keskeyttänyt opintosi.
 • Sinun on todistettava keskeyttäminen opintotukipäätöksellä tai oppilaitoksen todistuksella.
 • Kela tai opintotukilautakunta on lakkauttanut opintotukesi, koska opintosi eivät ole edistyneet riittävästi.
 • Olet käyttänyt loppuun opintotuen enimmäisaikasi.
 • Saat sairauspäivärahaa tai muuta etuutta, joka estää opintotuen saamisen.
 • Asut asunnossa, jonka omistat itse tai jonka puolisosi omistaa.  Asunto katsotaan omistusasunnoksi, jos omistusosuus on vähintään puolet.

Jos sinulla on lukuvuoden aikana oikeus asumislisään, et voi saada yleistä asumistukea opintojen loma-ajalle, jos opintosi jatkuvat syksyllä. Tämä ei koske opiskelijoita, joilla on muutenkin oikeus yleiseen asumistukeen.

Et voi saada yleistä asumistukea myöskään silloin, jos sinulla ei ole oikeutta asumislisään vanhempiesi tulojen takia tai jos olet perunut tai palauttanut opintotuen esimerkiksi vuositulorajan korottamiseksi.

Viimeksi muokattu 3.3.2017
Sivu päivitetty 12.4.2016