Lapsilisä alle 17-vuotiaasta lapsesta

Kela maksaa lapsilisää alle 17-vuotiaista lapsista, jotka asuvat Suomessa. Saat lapsilisää lapsen syntymää seuraavan kuukauden alusta.

Lapsilisää maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin

 • lapsi täyttää 17 vuotta
 • lapsi muuttaa ulkomaille* tai
 • lapsi alkaa seuraavasta kuukaudesta saada kansaneläkelain mukaista työkyvyttömyyseläkettä.

*Lapsilisää voi tietyissä tapauksissa saada myös ulkomaille. Lue tarkemmin kohdasta Maasta- ja maahanmuutto > Perhe-etuudet ulkomaille. Esimerkiksi tilapäisen ulkomailla oleskelun ajalta, esim. vaihto-oppilasvuoden ajalta, usein voidaan maksaa lapsilisää.

Maksupäivät 2015

Lapsilisä maksetaan kuukauden 26. päivä. Jos maksupäivä on viikonloppuna, pyhäpäivänä tai näiden jälkeisenä päivänä esim. maanantaina, lapsilisä maksetaan edeltävänä pankkipäivänä.

 • 23.1.
 • 26.2.
 • 26.3.
 • 24.4.
 • 26.5.
 • 26.6.
 • 24.7.
 • 26.8.
 • 25.9.
 • 23.10.
 • 26.11.
 • 23.12.

Vanhemmat voivat sopia, kumpi heistä hakee lapsilisää. Mikäli vanhemmat eivät asu yhdessä, maksetaan lapsilisää sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu. Jos lapsi muuttaa toisen vanhemman luo, tämä voi hakea lapsilisää. Muissa tilanteissa tilinmuutoksista voi ilmoittaa Kelaan verkossa tai lomakkeella (Y 121).

Lapsilisä voidaan maksaa myös muulle huoltajalle sekä poikkeuksellisesti 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen. Jos lapsi on laitos- tai perhehoidossa, lapsilisä voidaan maksaa myös kunnalle tai perhehoitajalle.

Viimeksi muokattu 18.12.2014
Sivu päivitetty 1.1.2015