Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos otat vastaan vähintään 2 kuukautta kestävän työsuhteisen työn, jossa päivittäinen työmatka kestää yli 3 tuntia (osa-aikatyössä 2 tuntia). Edellytyksenä on lisäksi se, että työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa.
Liikkuvuusavustus on samansuuruinen kuin peruspäiväraha. Siihen ei makseta korotusosia.

Liikkuvuusavustusta maksetaan enintään 5 päivältä viikossa ja enintään työsuhteen ajan

  1. 30 päivän ajan, kun otat vastaan vähintään 2kuukautta kestävän työn
  2. 45 päivän ajan, kun otat vastaan vähintään 3 kuukautta kestävän työn
  3. 60 päivän ajan, kun otat vastaan vähintään 4 kuukautta kestävän työn.

 Jos olet osa-aikatyössä, voit saada samanaikaisesti palkkaa, soviteltua työttömyysetuutta ja liikkuvuusavustusta. Etuus maksetaan pankkitilillesi 4 viikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäinen maksujakso on 2 viikkoa.

Jos muutat työn takia

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa myös, jos muutat työn takia. Työsuhteen kestoon ja työaikaan liittyvien ehtojen tulee täyttyä myös silloin.
Jos muutat työn vastaanottamisen jälkeen mutta ennen työn alkamista, liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, vaikka ehdot eivät enää työsuhteen alkaessa täyttyisikään.

Hae ennen kuin aloitat työssä

Hae liikkuvuusavustusta aina ennen työsuhteen alkamista. Liikkuvuusavustusta haetaan Tyj:n ja Kelan yhteisessä käytössä olevalla lomakkeella, jonka nimi on liikkuvuusavustushakemus (pdf, Tyj:n verkkosivulla).

Täytä ja tulosta lomake ja postita se Kelaan. Hakemuksesta selviää, mitä liitteitä tarvitset. Jos haet liikkuvuusavustusta työttömyyskassastasi, toimi kassan ohjeiden mukaisesti.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 13.11.2017
Sivu päivitetty 8.5.2017