Työmarkkinatuki

Työmarkkinatuki on taloudellinen tuki, jolla tuetaan työttömän työnhakijan sijoittumista työmarkkinoille. Se on tarkoitettu

  • työttömälle, joka tulee ensi kertaa työmarkkinoille tai joka ei ole ollut viime aikoina töissä (= ei täytä työssäoloehtoa).
  • työttömälle, joka ei voi enää saada perus- tai ansiopäivärahaa 500 päivän enimmäisajan täytyttyä. Niille ansiopäivärahan saajille, joiden työhistoria on alle 3 vuoden mittainen, viimeiset 100 päivää ansiopäivärahaa maksetaan peruspäivärahan suuruisena.

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen, eli tuen suuruuteen vaikuttavat omien tulojesi lisäksi vanhempiesi tulot, jos asut heidän kanssaan samassa taloudessa.

Työmarkkinatuen kestoa ei ole rajoitettu.

Viimeksi muokattu 02.01.2014
Sivu päivitetty 01.01.2014