Ikääntynyt nainen istuu pöydän ääressä

Tiesitkö, että...

Kela tukee perheitä lähiomaisen kuoltua maksamalla heille perhe-eläkettä.

Tuet omaisen kuoltua

Kela tukee perheitä lähiomaisen kuoltua maksamalla heille perhe-eläkettä.

Suomessa on kaksi toisiaan täydentävää lakisääteistä perhe-eläkejärjestelmää, Kelan hoitama perhe-eläke ja työeläkejärjestelmän perhe-eläke, joka perustuu edunjättäjän ansaitsemaan työ- tai yrittäjäeläkkeeseen. Kelan perhe-eläkkeeseen kuuluvat leskeneläke ja lapseneläke. Kelan leskeneläkettä ei makseta 65 vuotta täyttäneelle leskelle, kun sen sijaan työeläkelakien mukaisella leskeneläkkeellä ei ole ikärajaa.

Lapsi ja alle 65-vuotias leski voivat saada perhe-eläkettä samaan aikaan sekä Kelasta että työeläkkeitä hoitavista eläkelaitoksista. Kaikkia perhe-eläkkeitä voi hakea Kelan kautta. Saat tietoa työeläkejärjestelmän perhe-eläkkeistä joko edunjättäjän työeläkelaitoksesta tai Eläketurvakeskuksesta.

Lesken edunjättäjä on kuollut aviopuoliso. Alaikäisen lapsen edunjättäjä on kuollut äiti, isä tai muu huoltaja.

Eläkettä tapaturma- ja liikennevakuutuksesta

Leski ja lapsi voivat saada perhe- tai huoltoeläkettä myös tapaturma-, liikenne-, sotilastapaturma-, sotilasvamma- ja potilasvahinkovakuutuksesta. Jos näiden vakuutuslaitosten perhe-eläke antaa riittävän toimeentulon, Kela ei maksa perhe-eläkkeen täydennysmäärää. Lisätietoja näistä eläkkeistä saat vakuutusyhtiöiden ja Valtiokonttorin internetsivuilta ja esitteistä.

Työnantajan palveluksessa olevien eläke

Leski ja lapsi voivat saada kertakorvauksen myös ryhmähenkivakuutuksesta, jos edunjättäjä oli kuollessaan työelämässä. Lähes kaikki toisen palveluksessa olevat työntekijät on vakuutettu ryhmähenkivakuutuksella, jonka työnantaja maksaa. Maanviljelijöillä on vastaava pakollinen MYEL-vakuutukseen sisältyvä turva. Myös valtion ja kuntien palveluksessa olevilla on vastaava taloudellinen tuki. Lisätietoja saat edunjättäjän työpaikasta tai Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta.

Perhe-eläke ulkomailta

Jos edunjättäjä oli eläessään työskennellyt toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä tai sellaisessa maassa, jonka kanssa Suomella on sosiaaliturvasopimus, leskellä ja lapsella saattaa olla oikeus perhe-eläkkeeseen myös edunjättäjän työskentelymaasta.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 29.3.2016
Sivu päivitetty 21.5.2015