Kuka voi saada opintotukea?

Voit saada opintotukea opintoihisi peruskoulun jälkeen. Voit saada opintotukea, jos

Voit saada opintotukea myös ulkomailla opiskeluun, jos opinnot vastaavat opintotukeen oikeuttavia opintoja Suomessa tai ne sisältyvät Suomessa suoritettaviin opintoihin.

Toisen asteen opinnot

Toisen asteen opinnot ovat peruskoulun jälkeisiä opintoja esimerkiksi lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa tai kansanopistossa. Voit saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Opiskelet lukiossa.
 • Suoritat ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai muuta ammatillista koulutusta.
 • Osallistut koulutukseen, joka valmentaa ammatilliseen peruskoulutukseen tai työhön ja itsenäiseen elämään.
 • Osallistut maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukioon valmistavaan koulutukseen.
 • Opiskelet kansanopistossa, liikunnan koulutuskeskuksessa tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa.

Aikuislukio-opintoihin voit saada tukea vain, jos suoritat ne yhdistelmätutkintona eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. Sinun on siis suoritettava lukiokurssien tai ylioppilastutkinnon lisäksi ammatillista perustutkintoa. Jos suoritat pelkästään aikuislukio-opintoja, et voi saada opintotukea.

Korkeakouluopinnot

Korkeakouluja ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut, Maanpuolustuskorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu. Voit saada opintotukea seuraavissa tilanteissa:

 • Suoritat yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa tai tieteellistä, taiteellista tai ammatillista jatkotutkintoa.
 • Suoritat ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.
 • Suoritat maahanmuuttajille suunnattua ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta.
 • Opiskelet erillisessä ammatillisessa täydennyskoulutusohjelmassa.

Voit saada opintotukea avoimen korkeakoulun tai kesäyliopiston opintoihin, jos sinulla on tutkinnon suoritusoikeus korkeakoulussa ja opinnot kuuluvat tutkintoosi.

Voit saada opintotukea myös erillisen arvosanan tai yksittäisen opintokokonaisuuden suorittamiseen, jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon ja opinnot lisäävät ammatillista kelpoisuuttasi tai saat niillä virkakelpoisuuden. Tällaisia opintoja ovat esimerkiksi kirjastotieteen ja informatiikan opinnot kirjastonhoitajan kelpoisuuden saamiseksi.

Yksityiset oppilaitokset

Kela on myöntänyt opintotukioikeuden joillekin yksityisten oppilaitosten koulutuksille. Voit saada opintotukea näihin koulutuksiin. Muihin yksityisten oppilaitosten opintoihin et voi saada tukea. Kela ei maksa avustuksia lukukausimaksuihin.

Oppilaitos on yksityinen, jos sen toiminta ei ole viranomaisen valvomaa tai rahoittamaa.

Ulkomaalaisen opintotuki

Jos et ole Suomen kansalainen ja olet tullut Suomeen opiskelemaan, et voi yleensä saada opintotukea Suomesta.

Ulkomaalaisena voit kuitenkin saada opintotukea, jos

 • sinulle on myönnetty jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa (P-EU tai P-EY). Jos olet EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen tai tämän perheenjäsen tai Pohjoismaiden kansalainen, oleskeluoikeuden rekisteröinti tai oleskelukortti riittää.
 • asut Suomessa vakinaisesti ja
 • olet tullut Suomeen muusta syystä kuin opiskelemaan. Syy voi olla esimerkiksi työskentely, perhesiteet tai paluumuutto.

Vakinaisesti asuminen arvioidaan kotikuntalain perusteella.

Jos olet EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalainen, voit saada opintotukea, vaikka olisit tullut Suomeen opiskelemaan. Silloin opintotuen saaminen edellyttää, että

 • työskentelet Suomessa vähintään 4 kuukautta ja työskentelyn laajuus on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa tai yritystoimintaa varten otetun yrittäjän eläkevakuutuksen työtulo on vähintään 1 000 euroa kuukaudessa tai
 • sinulla on ulkomaalaislain mukainen oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa.

Voit saada opintotukea myös, jos olet Suomessa työskentelevän EU- tai Eta-maan tai Sveitsin kansalaisen perheenjäsen.

Hae opintotukea samalla tavalla kuin muutkin opiskelijat. Liitä hakemukseesi liite ulkomaalaisen opintotukihakemukseen (OT 10), jos et ole aikaisemmin saanut opintotukea Suomessa.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 4.12.2017
Sivu päivitetty 1.1.2018