Siirry sisältöön

Opintojen päätoimisuus

Opintotukea voidaan myöntää päätoimisiin opintoihin. Opintojen päätoimisuudella tarkoitetaan eri opinnoissa eri asioita.

Lukio-opinnot

  • Opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia.
  • Lisäksi sinun pitää osallistua lukukauden aikana vähintään 10 kurssille tai 2 kokeeseen, jotka kuuluvat ylioppilastutkintoon.
  • Jos suoritat lukio-opintoja sisäoppilaitoksessa, esimerkiksi kansanopistossa, opintosi ovat aina päätoimisia.

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus ja aikuislukio-opinnot osana yhdistelmätutkintoa (eli ammatillisen perustutkinnon yhteydessä):

  • Opinnot ovat päätoimisia, jos osallistut lukukauden aikana vähintään 10 kurssille tai 2 kokeeseen, jotka kuuluvat ylioppilastutkintoon.

Ammatilliset opinnot

  • Opintosi ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti.
  • Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä tai opintoviikkoina, sinun on osallistuttava opetukseen tai työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Viikkotunteihin ei lasketa mukaan kotitehtäviin menevää aikaa.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus:

  • Opinnot ovat aina päätoimisia.

Korkeakouluopinnot

  • Jos suoritat korkeakoulututkintoa, opintosi ovat aina päätoimisia.
  • Muut korkeakouluopinnot ovat päätoimisia, jos niiden laajuus on keskimäärin vähintään 5 opintopistettä opiskelukuukautta kohti.