Vanhempien tulot

Vanhempiesi tulot voivat vaikuttaa opintotuen saamiseen ja tuen määrään. Voit tarkistaa opintotuen laskurilla, voitko saada opintotukea ja kuinka paljon.

Toisen asteen opiskelijat

Jos olet alle 20-vuotias tai asut vanhempasi luona, vanhempiesi tulot voivat pienentää tai korottaa opintotukesi määrää tai estää sen saamisen. Katso keiden tulot vaikuttavat.

Vanhempiesi tulot eivät vaikuta opintotukeesi seuraavissa tilanteissa:

 • Olet täyttänyt 20 vuotta ja asut itsenäisesti eli muualla kuin vanhempasi luona.
 • Olet naimisissa.
 • Sinulla on lapsi.

Asumislisään vanhempien tulot vaikuttavat vain alle 18-vuotiailla. Asumislisää voivat 1.8.2017 alkaen saada vain

 • ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat vuokralla asuvat
 • Suomessa kansanopiston, liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevat, jotka asuvat opiston asuntolassa.
Jos olet alle 17-vuotias ja asut itsenäisesti

Vanhempien tulot, e/v
Vaikutus opintotukeen
alle 41 810
perusmääräinen opintolaina (ja asumislisä)
41 810–60 999 perusmääräinen opintolaina (ja alennettu asumislisä)
61 000 tai yli ei opintotukea

Jos olet alle 17-vuotias, et voi saada opintorahaa, koska sinusta maksetaan lapsilisää. Jos asut vanhempasi luona, et voi saada myöskään opintolainaa (etkä asumislisää).

Jos olet 17-vuotias ja asut itsenäisesti
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
39 000 tai alle  korotettu opintoraha, perusmääräinen opintolaina (ja asumislisä)
39 001−41 809  perusmääräinen opintotuki
41 810−60 999 alennettu opintoraha (ja asumislisä), perusmääräinen opintolaina
61 000 tai yli ei opintotukea
Jos olet 17-vuotias ja asut vanhempasi luona
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
39 000 tai alle  korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
39 001−41 809 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina
41 810−60 999 alennettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
61 000 tai yli ei opintotukea
Jos olet 18–19-vuotias ja asut itsenäisesti
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
alle 61 010 perusmääräinen opintotuki
61 010–80 199
alennettu opintoraha, perusmääräinen opintolaina (ja asumislisä)
80 200 tai yli ei opintorahaa, perusmääräinen opintolaina (ja asumislisä)

Jos olet 18–19-vuotias ja asut itsenäisesti, voit 1.1.2018 alkaen saada perusmääräisen opintotuen, kun vanhempien tulot eivät enää vaikuta opintorahaan. Jos et vielä saa opintorahaa vanhempien tulojen vuoksi, voit hakea sitä 1.1.2018 jälkeiselle opiskeluajalle aikaisintaan heinäkuussa. 

Jos olet 18–19-vuotias ja asut vanhempasi luona
Vanhempien tulot, e/v Vaikutus opintotukeen
39 000 tai alle korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
39 001−41 809 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina
41 810−60 999 alennettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
61 000 tai yli ei opintorahaa, perusmääräinen opintolaina
Jos olet täyttänyt 20 vuotta ja asut vanhempasi luona

Vanhempien tulot, e/v
Vaikutus opintotukeen
39 000 tai alle korotettu opintoraha ja perusmääräinen opintolaina
yli 39 000 perusmääräinen opintoraha ja opintolaina

 

Opintorahaa ja asumislisää ei myönnetä, jos sen määrä tai niiden yhteenlaskettu määrä jäisi pienemmäksi kuin 8,40 e/kk.

Korkeakouluopiskelijat

Saat korotettua opintorahaa, jos

 • olet 17-vuotias tai asut vanhempasi luona ja
 • vanhempiesi tulot ovat enintään 39 000 e/v.

Vanhempiesi tulot eivät voi pienentää opintorahasi määrää eivätkä estää sen saamista. Ne eivät vaikuta asumislisään eivätkä opintolainan lainatakaukseen. Asumislisää voivat 1.8.2017 alkaen saada vain ulkomailla opiskelevat vuokralla asuvat.

Pitääkö tulot ilmoittaa?

Kela saa tiedon vanhempiesi tuloista Verohallinnolta, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa niitä Kelalle. Kela ottaa huomioon vanhempiesi tulot viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella. Esimerkiksi vuonna 2017 Kela ottaa huomioon vanhempiesi tulot vuodelta 2015.

Kela tarkistaa vuosittain opintotukesi määrän automaattisesti oikeaksi Verohallinnolta saamiensa verotustietojen perusteella. Uudet verotustiedot otetaan käyttöön vuoden alussa, esimerkiksi vuoden 2016 verotustiedot vuoden 2018 tammikuussa.

Jos vanhempiesi tulot ovat nykyään vähintään 20 % pienemmät kuin viimeksi vahvistetussa verotuksessa, voit saada opintotuen niiden perusteella. Toimi silloin näin:

 1. Selvitä opintotukihakemuksessa tai muutosilmoituksessa tulojen pienentymisen syy.
 2. Liitä mukaan todistukset kummankin vanhempasi nykyisistä tuloista.
 3. Jos vanhempasi on YEL- tai MYEL-vakuutettu, nykyisistä yritystuloista ei tarvita todistuksia.

Jos vanhempiesi tulot ovat nykyään suuremmat kuin edellisvuonna, sinun ei tarvitse ilmoittaa siitä Kelalle.

Mitkä tulot vaikuttavat opintotukeen?

Opintotukeen vaikuttavat vanhempiesi

 • tuloverolain mukaiset puhtaat ansio- ja pääomatulot. Puhdas tulo lasketaan vähentämällä bruttotuloista luonnolliset vähennykset, esimerkiksi tulonhankkimisvähennys.
 • ulkomailta saadut tulot, jos vastaavat tulot olisivat Suomessa veronalaisia. Ilmoita vanhempiesi ulkomailta saadut tulot opintotukihakemuksessa tai muutosilmoituksessa.

Saat lisätietoja Verohallinnosta.

Keiden tulot vaikuttavat?

Opintotukeen vaikuttavat

 • biologisten vanhempiesi tulot tai
 • adoptiovanhempiesi tulot.

Sijaisvanhempien tai esimerkiksi isovanhempien tulot eivät vaikuta opintotukeen.

Jos vanhempasi ovat eronneet tai asuvat pysyvästi erillään välien rikkoutumisen vuoksi, Kela ottaa huomioon sen vanhemman tulot, jonka luona asut tai asuit viimeksi. Jos olet viimeksi asunut molempien vanhempiesi luona, Kela ottaa huomioon kummankin vanhempasi tulot.

Jos olet alle 18-vuotias ja asut toisen vanhempasi ja tämän uuden aviopuolison luona, myös uuden aviopuolison tulot vaikuttavat opintotukeesi. Vanhemman uuden avopuolison tulot eivät vaikuta opintotukeesi.

Lue lisää

Viimeksi muokattu 25.10.2017
Sivu päivitetty 21.4.2016